post

На 09.02.2018 г. ще се проведе допълнителна сесия за Държавен изпит за студенти от всички специалности на Биологическия факултет, семестриално завършили през уч. 2016/2017 и предходни години.