post

Медицински център „Нова радост“, гр. Варна, търси завършили специалностите: Биология, Биоинформатика и Молекулярна биология на Биологическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендърски” за работа.

За контакти:  тел. 052 60 70 90 и email:  info@ivfradost.bg