post

Биологическият факултет на ПУ “П. Хилендарски” е на второ място в рейтингова система на висшите училища в България за 2016 г. в направление Биологически науки. Класирането може да видите – ТУК.