post

ФАКУЛТЕТЕН СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ КЪМ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФСС към Биологически факултет :
Биляна Стефанова – Молекулярна биология, 3 курс

ЧЛЕНОВЕ:
Сибел Азиз- Биотехнологична микробиология , магистър
Джулиано Георгиев – Медицинска биология, 2 курс
Мария Георгиева – Молекулярна биология , 1 курс
Детелина Вълчева – Молекулярна биология , 2 курс
Радослав Рангелов – Молекулярна биология , 3 курс
Габриела  Георгиева – Молекулярна биология, 3 курс
Антония  Николова – Биоинформатика, 2 курс
Валерия Кирева – Биоинформатика , 4 курс
Весела Михова – Биология , 2 курс
Натали Колева – Биология , 1 курс
Памела Стойчева – Биология и химия, 2 курс
Лазарина Коева – Биология и химия, 2 курс
Десислава Радославова – Биология и английски език, 2 курс