На 03.06.2016 г. от 15 ч. в зала „Компас“ на ПУ „П.Хилендарски“ се се състои публична лекция на проф.д-р Велизар Гочев на тема „Биологична активност на етерични масла от лечебни и ароматични растения и възможности за приложението им“.