post

Оценките от предварителния кандидат-студентски изпит, проведен в Бургас на 19.03.2016 г. можете да проверите на телефони:

(032) 261 566
(032) 261 525
(032) 261 496