post

Дни на отворените врати в Биологическия факултет (22 – 23.03.2016 г.)

График на занятията и лабораториите, които могат да бъдат посетени (PDF)