post

Посещение на експертна група на НАОА по процедура за оценяване на проект за откриване на професионално направление 5.11. Биотехнологии (Фармацевтични биотехнологии) в ПУ “П.Хилендарски”

Програма за посещението на Експертна група 16 – 18.03.2016  (PDF)