post

ОФИЦИАЛНОТО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРЕЗ 2015 Г. БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ В БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ще се проведе на 09 април 2016 година от 10.00 часа в Спортната зала на ПУ „Паисий Хилендарски“, бул. България 236

Всички дипломирани бакалаври и магистри трябва да се явят до 10 март в учебен отдел за подпис върху дипломата и да носят една снимка с размери 3.5 х 4.5 см.

На 09 април 2016 г. от 8.30 до 10.00 часа в Спортната зала дипломираните бакалаври и магистри трябва да представят бележка от библиотеката, да се подпишат в дипломната книга при инспекторите на Биологическия факултет и да получат тоги за церемонията (за което е необходимо да представят лична карта).