post

Откриване на учебната година на 17. 10. 2014 г. – събота (ул „Тодор Самодумов” № 2 – ТЕПЕТО – до Античния театър) както следва:

от 10 часа в 15 аудитория за магистърски програми: 
Биодиагностика, Биология и психология на развитието, Генетика, Молекулярна биология и биотехнологии, Репродуктивна биология и Учител по биология.

от 10.30 часа в 15 аудитория за магистърски програми: 
Биология, Биотехнологична микробиология, Биофармацевтична биохимия, Биоразнообразие, екология и консервация, Екология и опазване на екосистемите, Екология, управление и контрол на околната среда, Лечебни и етерични растения, Медицинска биология, Микробиологичен контрол и безопасност на храни и Паразитология.

След официалното откриванито на учебната година на 17.10.2015 г., за магистърски програми Биотехнологична микробиология и Микробиологичен контрол на храни ще се проведе лекция по “Микробен метаболизъм” от 13 ч. в сградата на ул.”Костаки Пеев” 21, 27 сем.з. На 18.10.2015 г. ще се проведат лекции по “Микробен метаболизъм”.

Списък на класираните студенти за обучение в магистърска програма “Биодиагностика” през учебната 2015/2016 година 

1. Дора Божидарова Попова
2. Цеца Ангелова Петкова

Списък на класираните студенти за обучение в магистърска програма “Биология” през учебната 2015/2016 година 

Специалисти (2 семестъра)
1. Саня Спасова Станевска
2. Пенка Методиева Фильова
3. Михаела Илчова Янева
4. Мария Георгиева Димова
5. Красимира Стоянова Попова

Неспециалисти (4 семестъра)
1. Фейзи Ахмед Фейзи
2. Ваня Маринова Маринова

Списък на класираните студенти за обучение в магистърска програма “Биология и психология на развитието” през учебната 2015/2016 година 

1. Николина Емилова Любенова

Списък на класираните студенти за обучение в магистърска програма “Биотехнологична микробиология” през учебната 2015/2016 година 

Специалисти (2 семестъра)
1. Силвия Петрова Илчева
2. Александра Петрова Ходжева
3. Стоянка Петрова Стоичкова
4. Ива Теодорова Чобанова
5. Георги Пламенова Аначков
6. Мария Стоянова Григорова
7. Маргарита Николаева Хвърчилова
8. Александър Стефанов Адамов
9. Таня Даниелова Василева
10. Рилка Даниелова Кермедчиева
11. Лили Юлиянова Монова
12. Маргарита-Лус Антонио Баес
13. Красимира Ангелова Тодорова
14. Мавие Айнур Кърмехмед
15. Ресмие Рамаданова Османова
16. Татяна Евгениева Далидович
17. Таня Петкова Янаклиева
18. Живко Георгиев Желязков
19. Деница Петрова Иванова

Неспециалисти (4 семестъра)
1. Роза Станчева Калъчева

Списък на класираните студенти за обучение в магистърска програма “Биофармацевтична биохимия” през учебната 2015/2016 година

1. Хабибе Айдън Али
2. Айше Гюнер Мюмюн
3. Ивица Димов
4. Аделина Руменова Анчина
5. Гергана Георгиева Георгиева
6. Петя Йорданова Илчева
7. Александра Тодорова Митева
8. Степан Бодлев
9. Жулиета Христова Вълканова
10. Гергана Неделчева Неделчева
11. Исуф Мехмед Джибърджи
12. Нели Боянова Радева

Списък на класираните студенти за обучение в магистърска програма “Биоразнообразие, екология и консервация” през учебната 2015/2016 година (редовно, неспециалисти)

1. Светлозара Боянова Казанджиева

Списък на класираните студенти за обучение в магистърска програма “Генетика” през учебната 2015/2016 година
1. Венислава Найденова Драганова
2. Елена Драганова Григорова
3. Милен Ангелов Рангелов

Списък на приетите студенти в магистърски програми по “Екология и опазване на екосистемите” за учебната 2015/2016 г. 

1. Атанас Михайлов Минков – Отличен 5.95
2. Георги Станимиров Георгиев – Оличен 5.86
3. Елеонора Аведис Манукян – Отличен 5.63
4. Нели Петрова Георгиева – Отличен 5.57
5. Диляна Иванова Георгиева – Добър 4.20

Списък на приетите студенти в магистърски програми по “Екология, управление и контрол на околната среда” за учебната 2015/2016 г. 

Специалисти (2 семестъра)
1. Ирина Радославова Маринова
2. Елена Веселинова Аврамова
3. Парашкева Веселинова Аврамова
4. Костадинка Росенова Русева
5. Златина Тотева Нейкова
6. Анелия Сийкова Ангелова
7. Димитър Трифонов Дафов
8. Румен Звездаликов Димитров
9. Бистра Ангелова Ангелова
10. Ани Илиева Дайлиева
11. Борислав Събев Хаджиев

Неспециалисти (4 семестъра)
1. Чавдар Илиев Косев – Мн. добър 4.62

Списък на класираните студенти за обучение в магистърска програма “Лечебни и етерични растения” през учебната 2015/2016 година 

1. Симона Стилианова Бонева

Списък на класираните студенти за обучение в магистърска програма “Медицинска биология” през учебната 2015/2016 година 

Специалисти (2 семестъра)
1. Ана Добринова Георгиева
2. Рафие Юсеин Али
3. Деница Юлиянова Димитрова
4. Елена Димитрова Полякова
5. Десислава Малинова Коруджийска
6. Здравка Георгиева Кутрянска
7. Костадинка Василева Велчева
8. Кристина Бойкова Махурова
9. Петя Йосифова Йосифова
10. Ганчо Панев Петров
11. Тодор Стоянов Кънчев
12. Таня Благоева Петрова
13. Фатме Кемалова Джасурова
14. Янита Руменова Минчева
15. Илиян Димитров Почилеев
16. Весела Димова Лукова

Неспециалисти (4 семестъра)
1. Рада Тотева Стоилова
2. Николина Василева Динчийска
3. Камелия Иванова Димитрова
4. Яна Николова Миленкова
5. Деница Валентинова Стоянова
6. Илияна Людмилова Винчева-Ралчева
7. Адриана Юлиянова Йорданова
8. Гергана Симеонова Петрова
9. Анна Красимирова Маджарска

Списък на класираните студенти за обучение в магистърска програма “Микробиологичен контрол и безопасност на храни” през учебната 2015/2016 година 

1. Катя Сотирова Пашова
2. Доника Петрова Гюзелева
3. Елица Юриева Боярова
4. Гюлназ Нурай Бекир
5. Елизабет Павлова Николова
6. Божанка Спасова Чепенкова
7. Нина Иванова Величкова
8. Димитър Александров Ташев
9. Зорница Петрова Крушкина
10. Елвира Владимирова Табакова

Списък на класираните студенти за обучение в магистърска програма “Молекулярна биология и биотехнологии” през учебната 2015/2016 година 

1. Антон Руменов Марашев
2. Благовест Димитров Спасов
3. Йоана Красимирова Перничева
4. Георги Христов Господинов
5. Деница Красимирова Христова
6. Диляна Лазарова Данденова

Списък на класираните студенти за обучение в магистърска програма “Паразитология” през учебната 2015/2016 година 

1. Петя Атанасова Колева
2. Михаела Георгиева Кръстева
3. Станка Георгиева Георгиева
4. Мария Иванова Ветренска
5. Десислава Неделчева Малинова
6. Наталия Христова Чотова

Списък на класираните студенти за обучение в магистърска програма“Репродуктивна биология” през учебната 2015/2016 година 

1. Бончо Григоров Григоров
2. Десислава Иванова Колчакова
3. Севджан Феимова Камберова
4. Наташа Валентинова Михайлова
5. Станислава Здравкова Стананева
6. Стела Цветанова Стойчева
7. Атанаска Асенова Ангелчова
8. Джулия Николаева Димитрова
9. Марио Илиев Кожухаров
10. Пламена Андреева Илиева
11. Теменуга Миткова Милкова
12. Стела Саниславова Бръмбарова
13. Василена Васкова Кръстева
14. Мария Методиева Балканджиева
15. Денислав Петков Москов
16. Дарина Тодорова Язова
17. Мирена Димитрова Апостолова
18. Гергана Руменова Запрянова
19. Силвия Николаева Стоянова
20. Ивета Малинова Димкова
21. Ивелина Красимирова Иванова
22. Галина Христова Господинова
23. Дора Маринова Денкова
24. Магдалена Валериева Димитрова

Списък на класираните студенти за обучение в магистърска програма“Учител по биология” през учебната 2015/2016 година 

1. Красимира Добрева Мирчонова
2. Златина Николаева Никитова
3. Кериме Адем Мурад
4. Анна Петкова Павлова
5. Радина Христова Иванова
6. Шенай Шукри Мехмет
7. Стела Йорданова Налджиян

Студенти, които не са участвали в класирането поради липса на необходимия брой кредити (240) за продължаване на обучението в магистърска програма:

Нина Маринова Стоянова