post
Биологическият факултет и през новата учебна година 2015/2016 ще провежда обучение за допълнителна квалификация “Учител по биология” за студенти, обучаващи се в направление 4.3. Биологически науки или за завършили биолози без педагогическа квалификация.
Обучението е задочно – 1 година (2 семестъра), семестриална такса 400 лв.Курсът за ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ” ще започне на 17.10.2015 г. от 9.00 часа в 15 аудитория в Биологически факултет.Ръководител на курса: доц. д-р Д. Карагьозова-Дилкова