BI

Ръководство по биоинформатика,
Баев В.,Апостолова Е.,Даскалова Е., Минков Г. 2013, v1.03
ISBN: 978-954-423-835-3, (PDF)

GY-book

Регулация на генната експресия,
Галина Яхубян. 2016, v1.00
ISBN: 978-619-202-150-4 , (PDF)