Ръководител на катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт“
проф. дпн Валентина Маргаритова – e-mail: valiamargaritova@uni-plovdiv.bg, тел. 261 395.

Състав:
проф. дпн Веселин Маргаритов – e-mail: vmargaritov@uni-plovdiv.bg, тел. 261 325
доц. д-р Силвана Боева – e-mail: s_boeva@uni-plovdiv.bg, тел. 261 325
доц. д-р Мартин Маргаритов – e-mail: m.margaritov@uni-plovdiv.bg, тел. 261 325
гл. ас. д-р Росица Щерева – e-mail: rshtereva@uni-plovdiv.bg, тел. 261 325
гл. ас. д-р Мая Соколова – e-mail: sokolova@uni-plovdiv.bg, тел. 261 325
гл. ас. д-р Георги Кабаков – e-mail: gkabakov@uni-plovdiv.bg, тел. 261 325
гл. ас. д-р Ралица Кунчева – e-mail: ralitsa.kuncheva@uni-plovdiv.bg, тел. 261 325
ст. пр. Татяна Найденова – e-mail: naydenova@uni-plovdiv.bg, тел. 261 325
ст. пр. Димитър Ангов – e-mail: angov@uni-plovdiv.bg, тел. 261 325
ст. пр. Теодор Митев – e-mail: tmitev@uni-plovdiv.bg, тел. 261 325
пр. Евгений Курдов – e-mail: e.kurdov@uni-plovdiv.bg, тел. 261 325
пр. Петър Петев – e-mail: ppetev@uni-plovdiv.bg, тел. 261 325
пр. Николай Николов – e-mail: n-nikolov@uni-plovdiv.bg, тел. 261 325
пр. Деница Жулева – e-mail: denitsast@uni-plovdiv.bg, тел. 261 325
пр. Мирослав Гешев – e-mail: miroslavgeshev@uni-plovdiv.bg, тел. 261 325
технически секретар и асистент Иванка Стоянова – e-mail: vanq@uni-plovdiv.bg, тел. 261 325