Биологическият Факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” организира ученическо състезание „Пътешествие в биологията” на 24.03.2018 г.

Основните цели на състезанието са:
Насърчаване на интереса към биологичните науки и повишаване на мотивацията за тяхното изучаване от учениците;
Създаване на образователна среда за изява и развитие на творческия талант на учениците, както и за интелектуално съревнование между тях.
Осигуряване на условия за подкрепа и бъдеща професионална реализация на изявени ученици в областта на биологията.

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
Заявка за участие 1 етап
Заявка за участие 2 етап

Описание на типовете задачи за двата етапа на ученическото състезание „Пътешествие в биологията” и примери на задачи с решения към тях:
1 етап
2 етап