Снимки от състезанието – https://www.facebook.com/biologyfaculty/

Оценки от I етап на състезанието
Ученици, които са забравили входящия си номер, могат да проверят оценките на тел.: 032 261 566 и 032 261 525

Програма на ученическото състезание „Пътешествие в биологията“

Допълнителни указания за участниците в състезанието

Важно!  За регистрацията на участниците ученическото състезание „Пътешествие в биологията”

 За първия, индивидуален етап на състезанието, е необходимо всеки ученик да представи на квесторите документ за самоличност (лична карта). Всички ученици, които са заявили своето участие в първия етап, следва да се регистрират в деня на състезанието, в 9.00 – 9.30 ч., във фоайето на Биологическия факултет на ПУ „П. Хилендарски”.

За втория, практически етап на състезанието, всички отбори, заявили своето участие, трябва да бъдат в 12. 15 ч. в 14-та аудитория на Биологическия факултет. В същата аудитория ще се изтеглят практическите задачи и отборите ще бъдат разпределени по лаборатории в Биологическия факултет.

Биологическият Факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” организира ученическо състезание „Пътешествие в биологията” на 24.03.2018 г.

Основните цели на състезанието са:
Насърчаване на интереса към биологичните науки и повишаване на мотивацията за тяхното изучаване от учениците;
Създаване на образователна среда за изява и развитие на творческия талант на учениците, както и за интелектуално съревнование между тях.
Осигуряване на условия за подкрепа и бъдеща професионална реализация на изявени ученици в областта на биологията.

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
Заявка за участие 1 етап
Заявка за участие 2 етап

Описание на типовете задачи за двата етапа на ученическото състезание „Пътешествие в биологията” и примери на задачи с решения към тях:
1 етап
2 етап