BF

Разположение на аудиториите, семинарните зали, лабораториите и кабинетите в сградата на Биологически факултет.
1etaj
ПЪРВИ ЕТАЖ
14-та аудитория
4 семинарна зала
Лаборатория “Ботаника 1”
Лаборатория “Ботаника 2”
Лаборатория “Физиология на растенията”
Лаборатория “Молекулярна биология”
научна лаборатория “Молекулярна биология”
научна лаборатория “Ботаника”
Хербаруим

2-etaj

ВТОРИ ЕТАЖ
15-та аудитория
6 семинарна зала
Лаборатория “Физиология на човека и животните”
Лаборатория “Екология”
Лаборатория “Зоология – безгръбначни”
Лаборатория “Зоология – гръбначни”
Компютърна зала
научна лаборатория “Екология”
научна лаборатория “Ембриология и хистология”

3etaj
ТРЕТИ ЕТАЖ
Лаборатория “Биология на развитието-1” (БР-1)
Лаборатория “Биология на развитието-2” (БР-2)
Научна лаборатория “Генетика”
Научна лаборатория “Клетъчна биология”
Зала “Европа” (комп. зала МБ)

podzemie

ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ
1 Семинарна зала
2 Семинарна зала
3 Семинарна зала
5 Семинарна зала
Лаборатория “Анатомия на човека”
Виваруим
Забележка: Схемите не претендират за 100% точност и мащабност!