BF

Разположение на аудиториите, семинарните зали, лабораториите и кабинетите в сградата на Биологически факултет.
1etaj
ПЪРВИ ЕТАЖ
14-та аудитория
4 семинарна зала
Лаборатория „Ботаника 1“
Лаборатория „Ботаника 2“
Лаборатория „Физиология на растенията“
Лаборатория „Молекулярна биология“
научна лаборатория „Молекулярна биология“
научна лаборатория „Ботаника“
Хербаруим

2-etaj

ВТОРИ ЕТАЖ
15-та аудитория
6 семинарна зала
Лаборатория „Физиология на животните и човека“
Лаборатория „Екология“
Лаборатория „Зоология – безгръбначни“
Лаборатория „Зоология – гръбначни“
Компютърна зала
научна лаборатория „Екология“
научна лаборатория „Ембриология и хистология“

3etaj
ТРЕТИ ЕТАЖ
Лаборатория „Биология на развитието-1“ (БР-1)
Лаборатория „Биология на развитието-2“ (БР-2)
Научна лаборатория „Генетика“
Научна лаборатория „Клетъчна биология“
Зала „Европа“ (комп. зала МБ)

podzemie

ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ
1 Семинарна зала
2 Семинарна зала
3 Семинарна зала
5 Семинарна зала
Лаборатория „Анатомия на човека“
Виваруим
Забележка: Схемите не претендират за 100% точност и мащабност!