На заседание, проведено на 18.04.2017 г. (Протокол № 225) Факултетният съвет на Биологическия факултет наложи наказание „Забележка“ на Елена Димитрова Колева,   студент 4 курс, специалност Биология, редовно обучение за опит за преписване.

На заседание, проведено на 28.03.2017 г. (Протокол № 224) Факултетният съвет на Биологическия факултет наложи наказание „Забележка“ на Ивелина Николова Йорданова,   студент 3 курс, специалност Биология, редовно обучение за опит за преписване.

ФАКУЛТЕТЕН СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ КЪМ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФСС към Биологически факултет :
Биляна Стефанова – Молекулярна биология, 3 курс

ЧЛЕНОВЕ:
Сибел Азиз- Биотехнологична микробиология , магистър
Джулиано Георгиев – Медицинска биология, 2 курс
Мария Георгиева – Молекулярна биология , 1 курс
Детелина Вълчева – Молекулярна биология , 2 курс
Радослав Рангелов – Молекулярна биология , 3 курс
Габриела  Георгиева – Молекулярна биология, 3 курс
Антония  Николова – Биоинформатика, 2 курс
Валерия Кирева – Биоинформатика , 4 курс
Весела Михова – Биология , 2 курс
Натали Колева – Биология , 1 курс
Памела Стойчева – Биология и химия, 2 курс
Лазарина Коева – Биология и химия, 2 курс
Десислава Радославова – Биология и английски език, 2 курс

ОТГОВОРНИЦИ НА КУРСОВЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА УЧ.2016/2017 Г.
(Решение на ФС от 12.07.2016 г.)

Екология и опазване на околната среда
І курс – гл.ас.д-р Весела Славчева Янчева
ІІ курс – гл. ас. д-р Ивелин  Алдинов Моллов
ІІІ курс– доц. д-р Гана Минкова Гечева
ІV курс– гл. ас. д-р Славея Тенчева Петрова

Медицинска биология
І курс – доц. д-р Емилия Атанасова Андреенко
ІІ курс – гл. ас. д-р Пламен Стефанов Стоянов
ІІІ курс – доц. д-р Атанас Димов Арнаудов
ІV курс – гл.ас. д-р Слави Атанасов Тинешев

Биология
І курс – гл.ас. д-р Весела Илиева Митковска
ІІ курс –  гл.ас. д-р Пенка Лазарова Василева
ІІІ курс –  гл.ас. д-р Цветелина Георгиева Бацалова
ІV курс –  гл.ас. д-р Десислава Невенова Арнаудова

Молекулярна биология
I курс – гл.ас.д-р Гергана Ганева Захманова
ІІ курс – гл. ас. д-р Румяна Панова Вълкова
IIІ курс – гл.ас. д-р Ценка Иванова Радукова
IV курс – гл. ас. д-р Тихомир Иванов Въчев

Биоинформатика
I курс – доц. д-р Веселин Петров Баев
IІ курс – гл.ас-д-р Елена Димитрова Апостолова
ІІІ курс – математик  Георги Иванов Минков
IV курс – гл.ас. д-р Евелина Иванова Даскалова

Екология на БТП
І курс – гл. ас. д-р Иван Златков Илиев
ІІ курс – гл. ас.д-р Данаил Димитров Георгиев
ІІІ курс –  гл. ас. д-р Мариана Манолова Николова
ІV курс – доц.д-р Тонка Атанасова Василева

Биология и химия
І курс – гл. ас. д-р Златка Ваклева
ІІ курс – доц.д-р Маргарита Панайотова
ІІІ курс –  доц.д-р Теодора Коларова
ІV курс – доц.д-р Делка Карагьозова

Биология и английски език
І курс – гл. ас. д-р Златка Ваклева
ІІ курс – доц.д-р Маргарита Панайотова
ІІІ курс –  доц.д-р Теодора Коларова
ІV курс – доц.д-р Делка Карагьозова