Електронни пощи по специалности и курсове

ФАКУЛТЕТЕН СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ КЪМ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФСС към Биологически факултет: Ангел Йовчев Моллов – специалност “Биология и химия”
ЧЛЕНОВЕ:

Симона Кръстанова Паунова – Медицинска биология
Иванка Димитрова Гасева – Медицинска биология
Мария Димитрова Андонова – Молекулярна биология
Пламен Борисов Панчев – Молекулярна биология

Решение на ФС на Биологическия факултет от 12.07.2016 г. (протокол № 218) 
Студент, който не е получил заверка по една дисциплина (на семестър), може да завери семестъра и се яви на изпити по останалите дисциплини с оглед преминаване в по-горен курс. През следващата уч.година, студентът има ангажимента да изработи практическите занятия и получи заверка по съответната дисципилина (и), след което може да се яви на изпит.

ОТГОВОРНИЦИ НА КУРСОВЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА УЧ.2020/2021 Г. (Решение на ФС, Протокол № 267/16.09.2021 г.)

Биология, редовно и задочно обучение
1 курс – гл.ас. д-р Десислава Арнаудова
2 курс – гл.ас. д-р Весела Митковска
3 курс – гл.ас. д-р Пенка Василева
4 курс – доц. д-р Цветелина Бацалова

Екология и опазване на околната среда, редовно и задочно обучение
1 курс – гл. ас. д-р Славея Петрова
2 курс – гл. ас. д-р Весела Янчева
3 курс – доц. д-р Ивелин Моллов
4 курс – доц. д-р Гана Гечева

 Медицинска биология
1 курс – гл. ас. д-р Слави Тинешев
2 курс – доц. д-р Емилия Андреенко
3 курс – доц. д-р Пламен Стоянов
4 курс – гл. ас. д-р Иван Стоянов

Молекулярна биология
1 курс – гл. ас. д-р Тихомир Въчев
2 курс – доц. д-р Елена Апостолова
3 курс – гл. ас. д-р Румяна Вълкова
4 курс – гл. ас. д-р Красимир Тодоров

Биоинформатика
2 курс – гл.ас. д-р Гергана Захманова
3 курс – доц. д-р Веселин Баев
4 курс – гл.ас. д-р Джемал Мотен

Фармацевтични биотехнологии 
1 курс – проф. д-р Велизар Гочев
2 курс – гл. ас. д-р Таня Гирова
3 курс – гл. ас. д-р Мариана Мърхова
4 курс – гл. ас. д-р Иван Илиев

Микробиология и вирусология (ФС протокол №256/20.10.2020 г)
1 курс – гл. ас. д-р Иван Илиев
2 курс – доц. д-р Соня Костадинова Трифонова
 
Биология и химия
1 курс – доц. д-р Делка Карагьозова
2 курс – гл. ас. д-р Златка Ваклева
3 курс – гл. ас. д-р Златка Ваклева
4 курс –  доц. д-р Теодора Коларова

Биология и английски език
1 курс – доц. д-р Делка Карагьозова
2 курс – ас. Гергана Станкова
3 курс – ас. Гергана Станкова
4 курс – доц. д-р Теодора Коларова

Биоинженерство
1 курс – проф. д-р Велизар Гочев

На заседание, проведено на 28.02.2019 г. (Протокол № 242) Факултетният съвет на Биологическия факултет реши: Налага наказание „лишаване от едно явяване на държавен изпит“ на следните студенти за доказан опит за преписване на държавния изпит, проведен на 07.02.2019 г.:   

  • Златина Веселинова Чакмакова – специалност Биология, задочно обучение, фак.№ 1004082020
  • Йорданка Христова – специалност Биология и физика, фак. № 1004621018

На заседание, проведено на 18.04.2017 г. (Протокол № 225) Факултетният съвет на Биологическия факултет наложи наказание „Забележка“ на Елена Димитрова Колева,   студент 4 курс, специалност Биология, редовно обучение за опит за преписване.

На заседание, проведено на 28.03.2017 г. (Протокол № 224) Факултетният съвет на Биологическия факултет наложи наказание „Забележка“ на Ивелина Николова Йорданова,   студент 3 курс, специалност Биология, редовно обучение за опит за преписване.

На заседание, проведено на 15.10.2019 г. (Протокол № 247) Факултетният съвет на Биологическия факултет наложи наказание “лишаване от едно явяване на Държавен изпит” на Десислава Иванова Колева, специалност Молекулярна биология, фак. № 1504381034, за доказан опит за преписване на Държавен изпит.