Електронни пощи по специалности и курсове

ФАКУЛТЕТЕН СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ КЪМ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФСС към Биологически факултет: Стефани Андонова Барутова – специалност “Микробиология и вирусология” (протокол № 1/02.11.2022 г. от ОС на ССБФ)
ЧЛЕНОВЕ:

Селин Сенаева Пандурова – Микробиология и вирусология
Василена Веселинова Билюкова – Биология
Синтия Александрова Анева – Молекулярна биология
Теодор Данчев Четалбашев – Биоинформатика
Виктория Георгиева Недкова – Молекулярна биология
Симона Златомирова Георгиева – Фармацевтични биотехнологии

Решение на ФС на Биологическия факултет от 12.07.2016 г. (протокол № 218) 
Студент, който не е получил заверка по една дисциплина (на семестър), може да завери семестъра и се яви на изпити по останалите дисциплини с оглед преминаване в по-горен курс. През следващата уч.година, студентът има ангажимента да изработи практическите занятия и получи заверка по съответната дисципилина (и), след което може да се яви на изпит.

ОТГОВОРНИЦИ НА КУРСОВЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА УЧ.2023/2024 г. (Решение на ФС, протокол № 288/22.06.2023 г.)

Биология, редовно и задочно обучение
1 курс – гл.ас. д-р Пенка Василева
2 курс – доц. д-р Цветелина Бацалова
3 курс – гл.ас. д-р Десислава Арнаудова
4 курс – гл.ас. д-р Весела Митковска

Екология и опазване на околната среда, редовно и задочно обучение
1 курс – доц. д-р Ивелин Моллов
2 курс – доц. д-р Гана Гечева
3 курс – гл. ас. д-р Славея Петрова
4 курс – гл. ас. д-р Весела Янчева

Медицинска биология

1 курс – проф. д-р Пламен Стоянов
2 курс – гл. ас. д-р Иван Стоянов
3 курс – гл. ас. д-р Слави Тинешев
4 курс – доц. д-р Емилия Андреенко

Молекулярна биология

1 курс – гл. ас. д-р Румяна Вълкова
2 курс – гл. ас. д-р Красимир Тодоров
3 курс – доц. дн Тихомир Въчев
4 курс – доц. д-р Елена Апостолова

Биоинформатика
4 курс – гл. ас. д-р Гергана Захманова

Фармацевтични биотехнологии 

1 курс – доц. д-р Мариана Мърхова
2 курс – гл. ас. д-р Яна Михайлова
3 курс – проф. д-р Велизар Гочев
4 курс – гл. ас. д-р Яна Михайлова

Микробиология и вирусология 

1 курс – проф. д-р Соня Костадинова
2 курс – доц. д-р Иван Илиев
3 курс – доц. д-р Иван Илиев
4 курс – проф. д-р Соня Костадинова

Биология и химия

1 курс – доц. д-р Златка Ваклева
2 курс – доц. д-р Теодора Коларова
3 курс – доц. д-р Делка Карагьозова
4 курс – гл. ас. д-р Златка Ваклева

Биология и английски език

1 курс – доц. д-р Златка Ваклева
2 курс – доц. д-р Теодора Коларова
3 курс – доц. д-р Делка Карагьозова
4 курс – доц. д-р Златка Ваклева

Биоинженерство
2 курс – доц. д-р Тонка Василева
3 курс – проф. д-р Велизар Гочев

На заседание, проведено на 28.02.2019 г. (Протокол № 242) Факултетният съвет на Биологическия факултет реши: Налага наказание „лишаване от едно явяване на държавен изпит“ на следните студенти за доказан опит за преписване на държавния изпит, проведен на 07.02.2019 г.:   

  • Златина Веселинова Чакмакова – специалност Биология, задочно обучение, фак.№ 1004082020
  • Йорданка Христова – специалност Биология и физика, фак. № 1004621018

На заседание, проведено на 15.10.2019 г. (Протокол № 247) Факултетният съвет на Биологическия факултет наложи наказание “лишаване от едно явяване на Държавен изпит” на Десислава Иванова Колева, специалност Молекулярна биология, фак. № 1504381034, за доказан опит за преписване на Държавен изпит.