На заседание, проведено на 28.02.2019 г. (Протокол № 242) Факултетният съвет на Биологическия факултет реши: Налага наказание „лишаване от едно явяване на държавен изпит“ на следните студенти за доказан опит за преписване на държавния изпит, проведен на 07.02.2019 г.:   

  • Златина Веселинова Чакмакова – специалност Биология, задочно обучение, фак.№ 1004082020
  • Йорданка Христова – специалност Биология и физика, фак. № 1004621018

На заседание, проведено на 18.04.2017 г. (Протокол № 225) Факултетният съвет на Биологическия факултет наложи наказание „Забележка“ на Елена Димитрова Колева,   студент 4 курс, специалност Биология, редовно обучение за опит за преписване.

На заседание, проведено на 28.03.2017 г. (Протокол № 224) Факултетният съвет на Биологическия факултет наложи наказание „Забележка“ на Ивелина Николова Йорданова,   студент 3 курс, специалност Биология, редовно обучение за опит за преписване.

ФАКУЛТЕТЕН СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ КЪМ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФСС към Биологически факултет :
Биляна Стефанова – магистър, Биотехнологична микробиология

ЧЛЕНОВЕ:

Симона Паунова – Медицинска биология
Иванета Наскова –  ЕБТП
Елиз Ахмед – Фармацевтични биотехнологии
Белослава Генова – ЕООС
Натали Колева – Биология 
Детелина Вълчева – Молекулярна биология
Деница Кръстева – Биоинформатика
Ангел Моллов – Биология и химия

ОТГОВОРНИЦИ НА КУРСОВЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА УЧ.2018/2019 Г. (Решение на ФС от 17.07.2018 г.м Протокол № 237)

Фармацевтични биотехнологии 
1 курс – гл.ас.д-р Иван Илиев
2 курс – проф.д-р Велизар Гочев

  Екология на БТП
3 курс – гл.ас.д-р Иван Илиев
4 курс – гл.ас.д-р Иван Илиев

Екология и опазване на околната среда
1 курс– доц. д-р Гана Гечева
2 курс– гл. ас. д-р Весела Янчева
3 курс – гл.ас.д-р Славея Петрова
4 курс – гл. ас. д-р Ивелин Моллов

Приложна и индустриална екология
1 курс – доц.д-р Гана Гечева

Медицинска биология
1 курс – гл.ас.д-р Иван Стоянов
2 курс – гл.ас. д-р Слави Тинешев
3 курс – доц. д-р Емилия Андреенко
4 курс – гл. ас. д-р Пламен Стоянов

Биология
1 курс –  гл.ас. д-р Цветелина Бацалова
2 курс –  гл.ас. д-р Десислава Арнаудова
3 курс – гл.ас. д-р Весела Митковска
4 курс –  гл.ас. д-р Пенка Василева

Молекулярна биология
1 курс – гл.ас. д-р Ценка Радукова
2 курс – гл. ас. д-р Тихомир Въчев
3 курс – гл.ас.д-р Гергана Захманова
4 курс – гл. ас. д-р Румяна Вълкова

Биоинформатика
1 курс – гл.ас.д-р Джемал Мотен
2 курс – гл.ас. д-р Евелина Даскалова
3 курс – доц. д-р Веселин Баев
4 курс – гл.ас-д-р Елена Апостолова

Биология и химия
1 курс –  доц.д-р Теодора Коларова
2 курс – доц.д-р Делка Карагьозова
3 курс – гл. ас. д-р Златка Ваклева
4 курс – доц.д-р Маргарита Панайотова

Биология и английски език
1 курс –  доц.д-р Теодора Коларова
2 курс – доц.д-р Делка Карагьозова
3 курс – гл. ас. д-р Златка Ваклева
4 курс – доц.д-р Маргарита Панайотова