Електронни пощи по специалности и курсове (pdf)

ФАКУЛТЕТЕН СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ КЪМ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФСС към Биологически факултет :
Ангел Йовчев Моллов – специалност “Биология и химия”, 2 курс

ЧЛЕНОВЕ:

Симона Кръстанова Паунова – Медицинска биология, 3 курс
Иванка Димитрова Гасева – Медицинска биология, 1 курс
Мария Димитрова Андонова – Молекулярна биология, 2 курс
Пламен Борисов Панчев – Молекулярна биология, 1 курс

Решение на ФС на Биологическия факултет от 12.07.2016 г. (протокол № 218) 

Студент, който не е получил заверка по една дисциплина (на семестър), може да завери семестъра и се яви на изпити по останалите дисциплини с оглед преминаване в по-горен курс. През следващата уч.година, студентът има ангажимента да изработи практическите занятия и получи заверка по съответната дисципилина (и), след което може да се яви на изпит.

ОТГОВОРНИЦИ НА КУРСОВЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА УЧ.2019/2020 Г. (Решение на ФС, Протокол № 245/31.05.2019 г.)

Фармацевтични биотехнологии 
1 курс – гл.ас.д-р Мариана Мърхова
2 курс – гл.ас.д-р Иван Илиев
3 курс – проф.д-р Велизар Гочев

 Екология на БТП
4 курс – гл.ас.д-р Иван Илиев

Екология и опазване на околната среда
1 курс – доц. д-р Ивелин Моллов
2 курс– доц. д-р Гана Гечева
3 курс– гл. ас. д-р Весела Янчева
4 курс – гл.ас.д-р Славея Петрова

Медицинска биология
1 курс – гл.ас. д-р Пламен Стоянов
2 курс – гл.ас.д-р Иван Стоянов
3 курс – гл.ас. д-р Слави Тинешев
4 курс – доц. д-р Емилия Андреенко

Биология
1 курс –  гл.ас. д-р Пенка Василева
2 курс –  гл.ас. д-р Стела Стоянова
3 курс –  гл.ас. д-р Десислава Арнаудова
4 курс – гл.ас. д-р Весела Митковска

Молекулярна биология
1 курс – гл.ас. д-р Румяна Вълкова
2 курс – гл.ас. д-р Красимир Тодоров
3 курс – гл.ас. д-р Тихомир Въчев
4 курс – гл.ас.д-р Гергана Захманова

Биоинформатика
1 курс – гл.ас-д-р Елена Апостолова
2 курс – гл.ас.д-р Джемал Мотен
3 курс – гл.ас. д-р Евелина Даскалова
4 курс – доц. д-р Веселин Баев

Биология и химия
1 курс – доц.д-р Маргарита Панайотова
2 курс –  доц.д-р Теодора Коларова
3 курс – доц.д-р Делка Карагьозова
4 курс – гл. ас. д-р Златка Ваклева

Биология и английски език
1 курс – доц.д-р Маргарита Панайотова
2 курс –  доц.д-р Теодора Коларова
3 курс – доц.д-р Делка Карагьозова
4 курс – гл. ас. д-р Златка Ваклева

На заседание, проведено на 28.02.2019 г. (Протокол № 242) Факултетният съвет на Биологическия факултет реши: Налага наказание „лишаване от едно явяване на държавен изпит“ на следните студенти за доказан опит за преписване на държавния изпит, проведен на 07.02.2019 г.:   

  • Златина Веселинова Чакмакова – специалност Биология, задочно обучение, фак.№ 1004082020
  • Йорданка Христова – специалност Биология и физика, фак. № 1004621018

На заседание, проведено на 18.04.2017 г. (Протокол № 225) Факултетният съвет на Биологическия факултет наложи наказание „Забележка“ на Елена Димитрова Колева,   студент 4 курс, специалност Биология, редовно обучение за опит за преписване.

На заседание, проведено на 28.03.2017 г. (Протокол № 224) Факултетният съвет на Биологическия факултет наложи наказание „Забележка“ на Ивелина Николова Йорданова,   студент 3 курс, специалност Биология, редовно обучение за опит за преписване.

На заседание, проведено на 15.10.2019 г. (Протокол № 247) Факултетният съвет на Биологическия факултет наложи наказание “лишаване от едно явяване на Държавен изпит” на Десислава Иванова Колева, специалност Молекулярна биология, фак. № 1504381034, за доказан опит за преписване на Държавен изпит.