Магистърски програми 2018/2019 г. – форми на обучение и такси

Молби по образец се подават от 03.09.2018 г. до 08.10.2018 г. в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24).
Класиране на кандидатите – 09.10.2018 г. до 12 ч. на специализирания сайт на БФ.
Записване: 09 – 12.10.2018 г. в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24).

Антропогенетика и родословие
Антропология
Биодиагностика
Биоинформатика
Биология
Биология и психология на развитието
Биотехнологична микробиология
Биофармацевтична биохимия
Биоразнообразие, екология и консервация
Генетика
Екология и опазване на екосистемите
Екология и опазване на екосистемите – на английски език
Екология, управление и контрол на околната среда
Лечебни и етерични растения
Медицинска биология
Микробиологичен контрол и безопасност на храни
Молекулярна биология и биотехнология
Паразитология
Репродуктивна биология
Управление на иновациите в биоиндустриите
Учител по биология

Допълнителна професионална квалификация „Учител по биология“

За Филиал Кърджали – „Екология и устойчиво развитие на селищни системи