Магистърски програми, по които Биологическият факултет ще провежда обучение през уч. 2023/2024 г.

Магистърска програма Форма на обучение Срок на обучение
 1 Антропология Задочно обучение 1 година, 2 семестъра
 2 Биоразнообразие, екология и консервация Задочно обучение 1 година, 2 семестъра
 3 Биоразнообразие, екология и консервация Задочно обучение 2 години, 4 семестъра
 4 Биодиагностика Задочно обучение 1 година, 2 семестъра
 5 Биофармацевтична биохимия Редовно  обучение 1 година, 2 семестъра
 6 Генетика Задочно обучение 1 година, 2 семестъра
 7 Генетика Задочно обучение 2 години, 4 семестъра
 8 Екология и опазване на екосистемите Задочно обучение 1 година, 2 семестъра
 9 Екология и опазване на екосистемите Задочно обучение 2 години, 4 семестъра
 10 Екология, управление и контрол на околната среда Задочно обучение 1 година, 2 семестъра
 11 Екология, управление и контрол на околната среда Задочно обучение 2 години, 4 семестъра
 12 Лечебни и етерични растения Задочно обучение 1 година, 2 семестъра
 13 Лечебни и етерични растения Задочно обучение 2 години, 4 семестъра
 14 Медицинска биология Задочно обучение 1 година, 2 семестъра
 15 Микробиология и микробиологичен   контрол Задочно обучение 1 година, 2 семестъра
 16 Микробиология и микробиологичен   контрол Задочно обучение 2 години, 4 семестъра
 17 Паразитология Задочно обучение 1 година, 2 семестъра
 18 Приложна молекулярна биология Задочно обучение 1 година, 2 семестъра
19 Репродуктивна биология Задочно обучение 1 година, 2 семестъра
 20 Репродуктивна биология Задочно обучение 2 години, 4 семестъра
21 Учител по биология Редовна форма 1 година, 2 семестъра По Наредбата
22 Професионална квалификация „Учител по биология“ Задочна форма 1 година, 2 семестъра Такса 750 лв. на семестър

Срок за подаване на документи: от 04.09.2023 г. до 06.10.2023 г. в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ № 24).

Класиране: 09.10.2023 г. – 13 часа.

Записване: от 10.10.2023 г. до 20.10.2023 г.. в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ № 24).