БИОЛОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ ще осъществи прием на студенти в следните бакалавърски програми за уч. 2023/2024 г.:

  • МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ, редовно обучение
  • МЕДИЦИНСКА БИОЛОГИЯ, редовно обучение
  • МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ, редовно обучение
  • БИОЛОГИЯ, редовно и задочно обучение
  • ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, редовно и задочно обучение 
  • ФАРМАЦЕВТИЧНИ БИОТЕХНОЛОГИИ, редовно и задочно обучение 
  • БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ, редовно обучение
  • БИОЛОГИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, редовно обучение