sci

Програма за провеждане на научни форуми на Биологическия факултет (утвърдена на заседание на ФС, протокол № 212 / 08.03.2016 г.)

I Национална докторантска конференция по Биология – 01.11.2016 г.
IV Балканска научна конференция по Биология (BalkanBio)01 – 03.11.2017 г. ( PDF )
III Младежка научна конференция2019 г.

(2015)

conf2015

ВТОРА НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ

“БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ”

Фото-албум

Книжка (PDF)

(2014) (2013)