sci

Трета Национална научна конференция по Биология за млади учени (Програма )

Организатор: Биологически факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”

Място и време: Хотел Рамада Тримонциум Пловдив, 1 ноември 2022 г.

V Балканска научна конференция по Биология (5th Balkan Scientific Conference on Biology)

Организатори: Биологически факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН

Място и време: онлайн конференция, 15-16 април 2021 г.

Сайтhttps://balkanbio.uni-plovdiv.bg

Екологията – начин на мислене” – Ежегодна научна конференция за студенти, докторанти и млади учени

Организатори: катедра „Екология и ООС” към БФ ПУ „Паисий Хилендарски”, Екологичен студентски екип за творческо развитие и академични постижения „ЕСЕТРА“ и Студентски съвет на ПУ „Паисий Хилендарски”

Сайт: http://web.uni-plovdiv.bg/ecology/ENM/

Първа Национална конференция за докторанти 2016 – 01 Ноември 2016, Пловдив
КОНЦЕРТНА ЗАЛА НА АМТИ И АУДИТОРИИ НА БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ул.“Тодор Самодумов“ № 2 (Стария град, до Амфитеатъра)

IV Балканска научна конференция по Биология (BalkanBio)01 – 03.11.2017 г. ( PDF )

conf2015

ВТОРА НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ

“БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ”

Фото-албум

Книжка (PDF)