sci

Програма за провеждане на научни форуми на Биологическия факултет (утвърдена на заседание на ФС, протокол № 212 / 08.03.2016 г.)

Докторантски научен семинар01.11.2016 г.
IV Балканска научна конференция – м. май-юни 2017 г.
III Младежка научна конференция – м.октомври 2018 г.

 

(2015)

conf2015

ВТОРА НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ

“БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ”

Фото-албум

Книжка (PDF)

(2014) (2013)