Квалификационна характеристика “Лечебни и етерични растения” – за биолози (PDF)
Квалификационна характеристика “Лечебни и етерични растения” – за нeбиолози (PDF)