poster

Биологическият факултет на ПУ ”Паисий Хилендарски” ще проведе предварителни кандидат-студентски изпити по биология за всички специалности на Биологическия факултет на 26.03.2016 г. и 02.06.2016 г. Датата за редовния кандидат-студентски изпит по биология е 07.07.2016 г.

Забележка:

Предварителният изпит по биология на 26.03.2016 г. ще се проведе в Биологическия факултет (гр. Пловдив, ул. “Тодор Самодумов” № 2 – до Античния театър в Стария град). Начало на изпита 10.00 ч.
Кандидат-студентите, желаещи да се явят на тази дата е необходимо да подадат при секретарката на Биологически факултет, кабинет 170 (гр. Пловдив, ул. “Тодор Самодумов” № 2 – до Античния театър в Стария град) следните документи:

 

1. Декларация за участие в предварителен изпит PDF

2. Квитанция за платена такса (30 лв.)

Крайният срок за подаване на документи за предварителен изпит по биология на 26.03.2016 г е 21.03.2016 г.

Таксата може да бъде платена в клона на УниКредит Булбанк, намиращ се в централната сграда на ПУ “Паисий Хилендарски” (гр. Пловдив, ул. “Цар Асен” № 24), в други клонове на УниКредит Булбанк или банков превод като се посочат трите имена на кандидата, а като основание за плащане се пише КСК.

Банковата сметка е:
IBAN: BG33UNCR75273154632000
BIC код: UNCRBGSF
ПУ “Паисий Хилендарски”

Документите за предварителния изпит на 26.03.2016 г. (Декларация и сканирана квитанция за платена такса)
могат да бъдат изпращани и по електронен път чрез е-mail на:

biosecr@uni-plovdiv.bg

Подаването на документи за другите дати (02.06.2016 г. и 07.07.2016 г.) става съгласно общоприетите правила в
ПУ “П. Хилендарски” – в ректората, бюрата в различните градове
както и online на адрес: https://ksk.uni-plovdiv.bg/account/login/.

Повече информация можете да намерите в Справочника за кандидат-студенти на ПУ “Паисий Хилендарски” или на адрес:

Кандидат-студенти 2016-2017