Конспекти по Микробиология

  • Конспект по Микробиология за специалност Молекулярна биология (pdf)
  • Конспекти по Микробиология за специалности Биоинформатика, Медицинска биология, Биология, Екология, Екология на биотехнологичните производства (PDF)
  • Конспекти по Микробиология за специалности Биология и химия, Биология и английски език (PDF)
  • Конспект по Микробиология за специалност Медицинска химия (PDF)

Конспекти по Биоинформатичен анализ

  • Конспекти по Биоинформатичен анализ за специалности Биоинформатика (PDF)
    Конспекти по Биоинформатичен анализ за специалности Молекулярна биология и  Медицинска биология (PDF)

Конспект за държавен изпит на магистърска програма Биология (PDF)