КОМИСИЯ ПО УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ (Решение на ФС, протокол No 249/17.12.2019 г. и протокол № 262/23.03.2021 г.)
Председател: Проф. д-р Велизар Гочев – зам.-декан
Членове: Проф. д-р Валентина Тонева
Проф. д-р Илиана Велчева
Доц. д-р Атанас Арнаудов
Доц. д-р Еленка Георгиева
Доц. д-р Христо Димитров
Доц. д-р Пламен Стоянова
студент Ангел Моллов (Биология и химия)

КОМИСИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОЦЕНКИ (Решениe на ФС, протокол № 250/28.01.2020 г. )
Председател:  Доц. д-р Соня Костадинова Трифонова
Членове: Проф. д-р Велизар Костадинов Гочев
Проф. д-р Теодора Атанасова Стайкова
Проф. д-р Галина Тенева Яхубян
Доц. д-р Гана Минкова Гечева

ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО (ФС, протокол No 249/17.12.2019 г.)
Председател: проф. д-р Теодора Стайкова – зам.-декан
Членове: доц. д-р Делка Карагьозова
доц. д-р Емилия Андреенко
доц. д-р Марияна Гозманова
гл. ас. д-р Весела Митковска
гл. ас. д-р Елена Апостолов
гл. ас. д-р Мариана Мърхова
гл. ас. д-р Пенка Василева
гл. ас. д-р Славея Петрова
биолог Маринела Цанкова
студент Ясмина Иванова (ІІІ курс, „Биология”)

КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ (ФС, протокол № 249 /17.12.2019 г.)
Председател: Проф. д-р Галина Яхубян – зам.-декан
Членове: Проф.д-р Румен Младенов
Проф.д-р Велизар Гочев
Проф.д-р Илиана Велчева
Проф. д-р Валентина Тонева
Доц. д-р Атанас Арнаудов
Доц. д-р Еленка Георгиева
Доц. д-р Христо Димитров

КОМИСИЯ ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ  (Заповед Р33-3764/12.07.2019 г.)
Председател: доц.д-р Емилия Атанасова Андреенко
Членове: доц.д-р Теодора Александрова Коларова
доц.д-р Иванка Иванова Тенева-Джамбазова
доц.д-р Ивелин Алдинов Моллов
гл.ас.д-р Таня Димитрова Гирова
гл.ас.д-р Тихомир Илиев Въчев
гл.ас.д-р Стела Георгиева Стоянова

ЕТИЧНА КОМИСИЯ (ФС, протокол No 246/12.07.2019 г.)
Председател: доц.д-р Детелина Белкинова
Членове: доц.д-р Тонка Атанасова Василева
доц.д-р Емилия Атанасова Андреенко
доц.д-р Ивелин Алдинов Моллов
гл.ас.д-р Иван Йорданова Стоянов
гл.ас.д-р Десислава Невенова Арнаудова
гл.ас.д-р Евелина Иванова Даскалова
Магдалена Симидарева – студент (Медицинска биология)

КОМИСИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА КСК 2020/2021 г. (ФС, протокол No 249/17.12.2019 г.)
Председател: проф. д-р Велизар Гочев – зам.-декан
Членове: Гл.ас. д-р Иван Илиев
Гл.ас. д-р Весела Янчева
Гл.ас. д-р Иван Стоянов
Гл.ас. д-р Тихомир Въчев
Гл.ас. д-р Младен Найденов
Гл.ас. д-р Весела Митковска
Гл.ас. д-р Красимир Тодоров

Комисия за институционална акредитация (ФС, протокол No 230/21.11.2017):
Председател: Доц.д-р Соня Костадинова

Членове: Доц.д-р Теодора Стайкова
Доц.д-р Иванка Димитрова
Доц. д-р Анелия Стоянова
Доц.д-р Тонка Василева
Доц.д-р Мариана Гозманова
Гл.ас. д-р Ивелин Моллов
Гл.ас. д-р Пламен Стоянов
гл.ас. д-р Елена Апостолова
гл.ас. д-р Весела Митковска
гл.ас. д-р Младен Найденов
гл.ас.д-р Мариана Мърхова

КОМИСИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ (заповед Р33-424 / 02.02.2016 г.)
Доц. д-р Веселин Баев – Биологически факултет

Комисия за акредитация на професионално направление 4.3 Биологически науки (Решения на ФС протокол № 240/04.12.2018 г. и протокол №243/19.03.2019 г):
Председател: доц. д-р  Соня Костадинова
Членове: проф. д-р Теодора Стайкова
проф. д-р Иванка Димитрова
проф. д-р Галина Яхубян
проф. д-р Велизар Гочев
доц. д-р Анелия Стоянова
доц. д-р Ивелин Моллов
доц. д-р Атанас Арнаудов
доц. д-р Иванка Тенева
доц. д-р Гана Гечева
доц. д-р Силвия Младенова
гл.ас. д-р Мариана Мърхова
гл.ас. д-р Елена Апостолова
гл.ас. д-р Весела Митковска
биолог Маринела Цанкова

КОМИСИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА КСК 2018/2019 (протокол на ФС № 230/21.11.2017 г.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Проф.д-р Иванка Димитрова-Дюлгерова
ЧЛЕНОВЕ: Доц.д-р  Соня Костадинова
Доц.д-р  Делка Карагьозова-Дилкова
Доц. д-р Гана Гечева
Доц. д-р Емилия Андреенко
Гл.ас. д-р Младен Найденов
Гл.ас. д-р Тихомир Въчев
Гл.ас. д-р Ценка Радукова
Гл.ас. д-р Иван Стоянов
Гл.ас. д-р Весела Митковска
Гл.ас. д-р Десислава Арнаудова
Гл. ас. д-р Иван Илиев

КОМИСИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА КСК 2019/2020 (протокол на ФС № 240/04.12.2018 г.)
Председател: проф. д-р Иванка Димитрова-Дюлгерова
Членове: доц. д-р  Соня Костадинова
доц. д-р  Делка Карагьозова-Дилкова
гл.ас. д-р Слави Тинешев
гл.ас. д-р Евелина Даскалова
гл.ас. д-р Славея Петрова
гл.ас. д-р Ценка Радукова
гл.ас. д-р Иван Стоянов
гл.ас. д-р Десислава Арнаудова
гл. ас. д-р Иван Илиев