КОМИСИЯ ПО УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ (Решение на ФС, протокол No 293/12.12.2023 г.)

Председател: проф. д-р Велизар Гочев
Членове: проф. д-р Теодора Стайкова
проф. д-р Соня Костадинова
проф. д-р Еленка Георгиева
проф. д-р Галина Яхубян
проф. д-р Пламен Стоянов
доц. дбн Дилян Георгиев
доц. д-р Емилия Андреенко
доц. д-р Христо Димитров
студент Селин Пандурова (Микробиология и вирусология)

КОМИСИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОЦЕНКИ (Решениe на ФС, протокол  No 293/12.12.2023 г.)
Председател: проф. д-р Велизар Гочев
Членове: проф. д-р Теодора Стайкова
проф. д-р Веселин Баев

КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО  (Решениe на ФС, протокол  No 293/12.12.2023 г.)
Председател: проф. д-р Теодора Стайкова
Членове: доц. д-р Делка Карагьозова-Дилкова
доц. д-р Емилия Андреенко
доц. д-р Марияна Гозманова
доц. д-р Мариана Мърхова-Косева
доц. д-р Елена Апостолова
гл. ас. д-р Пенка Василева
гл. ас. д-р Славея Петрова
гл. ас. д-р Весела Митковска
секретар на факултет Маринела Цанкова
студент Василена Билюкова (Биология)

КОМИСИЯ ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ  (ФС № 282/20.12.2022 г..)
Председател: доц. Ивелин Алдинов Моллов
Членове: доц. д-р Атанас Димов Арнаудов
доц. д-р Анелия Стоянова
гл. ас. д-р Мариана Николова
гл. ас. д-р Красимир Тодоров
гл. ас. д-р Гергана Захманова
гл. ас. д-р Иван Стоянов

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА И АКАДЕМИЧНО ЕДИНСТВО (ФС, протокол No 246/12.07.2019 г.; протокол № 282/20.12.2022 г.)
Председател: доц.д-р Детелина Белкинова
Членове: доц.д-р Тонка Атанасова Василева
доц.д-р Емилия Атанасова Андреенко
доц.д-р Ивелин Алдинов Моллов
гл.ас.д-р Иван Йорданова Стоянов
гл.ас.д-р Десислава Невенова Арнаудова
гл.ас.д-р Евелина Иванова Даскалова
Александър Ангелов – студент (Биология)