Квалификационна характеристика (PDF).

Конспект за държавен изпит.