БЛАНКИ ЗА СТУДЕНТИ

Индивидуален протокол (PDF)
Заявление до декан (PDF)
Уверение (PDF)
Заявление евростипендии от ПУ (PDF)
Заявление европейски награди от ПУ (PDF)
Формуляр за изпитни дати

БЛАНКИ ЗА ДОКТОРАНТИ

Молба за допускане до участие в конкурс за докторант
Индивидуален учебен план на докторант (редовна/самостоятелна подготовка) 
Индивидуален учебен план на докторант (задочна форма на обучение)
Протокол от проведен изпит от индивидуалния учебен план

БЛАНКИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Заповед за командировка (PDF)
Заповед за отпуск (PDF)
Индивидуален план 2015-2016 (DOC)