Учебнитe планове са в сила от уч.2017/2018 г.

Направление 1.3 Педагогика на обучението по …

Биология и химия – учебен план  (I курс – PDF,)(Приложение – PDF), (II курс – PDF), (III, IV курс – PDF )

Биология и английски език – учебен план (I курс –  PDF)(Приложение – PDF), (II курс – PDF), (III, IV курс – PDF)

Направление 4.3 Биологически науки

Биоинформатика – учебен план (I курс – PDF), ( Приложение), (II, III, IV курс – PDF )

Биология, редовно обучение – учебен план (I курс – PDF), (Приложение ), (II, III, IV курс – PDF)

Биология, задочно обучение – учебен план (I курс – PDF ),(Приложение ), (II, III, IV курс – PDF)

Екология и опазване на околната среда, редовно обучение – учебен план (I курс  – PDF),(Приложение ), (II, III, IV курс – PDF)

Екология и опазване на околната среда, задочно обучение – учебен план (I курс – PDF),(Приложение ), (II, III, IV курс – PDF)

Приложна и индустриална екология – учебен план (I курс – PDF), (Приложение )

Екология на биотехнологичните производства – учебен план (I курс – PDF),( Приложение), (II, III, IV курс – PDF)

Медицинска биология – учебен план (I курс – PDF),(Приложение ), (II, III, IV курс – PDF )

Молекулярна биология – учебен план (I курс – PDF), (Приложение ), (II, III, IV курс – PDF)

Направление 5.11. Биотехнологии

Фармацевтични биотехнологии – учебен план (I курс – PDF), (Приложение )    Квалификационна характеристика (PDF)