Избран от Общото събрание на Биологическия факултет на 15.11.2019 г.

Проф. д-р Балик Маломиров Джамбазов
Проф. д-р Валентина Тодорова Тонева
Проф. д-р Велизар Костадинов Гочев
Проф. д-р Галина Тенева Яхубян
Проф. д-р Евгения Нешова Иванова
Проф. д-р Иванка Жечева Димитрова-Дюлгерова
Проф. д-р Илиана Георгиева Велчева
Проф. д-р Илия Димитров Денев
Проф. д-р Илия Николов Илиев
Проф. д-р Румен Димитров Младенов
Проф. д-р Теодора Атанасова Стайкова

Доц. д-р Анелия Михайлова Стоянова
Доц. д-р Атанас Димов Арнаудов
Доц. д-р Веселин Петров Баев
Доц. д-р Гана Минкова Гечева
Доц. д-р Делка Василева Карагьозова-Дилкова
Доц. д-р Дилян Георгиев Георгиев
Доц. д-р Иванка Тенева-Джамбазова
Доц. д-р Ивелин Алдинов Моллов
Доц. д-р Еленка Стоилова Георгиева
Доц. д-р Емилия Атанасова Андреенко
Доц. д-р Маргарита Йорданова Панайотова
Доц. д-р Марияна Христова Гозманова
Доц. д-р Петко Иванов Бозов
Доц. дсн Самир Изетов Наимов
Доц. д-р Соня Костадинова Трифонова
Доц. д-р Теодора Александрова Коларова
Доц. д-р Тонка Атанасова Василева
Доц. д-р Христо Ангелов Димитров
Доц. д-р Цанко Савов Гечев

Гл. ас д-р Весела Илиева Митковска
Гл. ас д-р Елена Димитрова Апостолова-Кузова
Гл.ас.д-р Красимир Тихомиров Тодоров
Докторант Светлозара Казанджиева
Студент Ангел Моллов