Избран с решение от протокол №19/16.11.2023 г. от заседание на общото събрание на Биологически факултет при ПУ „П. Хилендарски“

проф. д-р Балик Маломиров Джамбазов
проф. д-р Валентина Тодорова Тонева
проф. д-р Велизар Костадинов Гочев
проф. д-р Веселин Петров Баев
проф. д-р Галина Тенева Яхубян
проф. дбн Евгения Нешова Иванова
проф. д-р Еленка Стоилова Георгиева
проф. д-р Иванка Жечева Димитрова-Дюлгерова
проф. д-р Пламен Стефанов Стоянов
проф. д-р Румен Димитров Младенов
проф. д-р Соня Костадинова Трифонова
проф. д-р Теодора Атанасова Стайкова

доц. д-р Анелия Михайлова Стоянова
доц. д-р Гана Минкова Гечева
доц. д-р Детелина Стоянова Белкинова
доц. дбн Дилян Георгиев Георгиев
доц. д-р Елена Димитрова Апостолова-Кузова
доц. д-р Емилия Атанасова Андреенко
доц. д-р Иван Златков Илиев
доц. д-р Иванка Иванова Тенева-Джамбазова
доц. д-р Ивелин Алдинов Моллов
доц. д-р Марияна Христова Гозманова
доц. д-р Цветелина Георгиева Бацалова

гл. ас. д-р Весела Илиева Митковска
гл. ас. д-р Красимир Тихомиров Тодоров

докторант Айля Асанова Али
студент Синтия Александрова Анева