Избран от Общото събрание на Биологическия факултет на 15.11.2019 г. 
Актуализиран с решение на Общото събрание на Биологическия факултет, проведено на 30.03.2021 г. и 27.04.2022 г., съответно.

Проф. д-р Балик Маломиров Джамбазов
Проф. д-р Валентина Тодорова Тонева
Проф. д-р Велизар Костадинов Гочев
Проф. д-р Веселин Петров Баев
Проф. д-р Галина Тенева Яхубян
Проф. д-р Евгения Нешова Иванова
Проф. д-р Иванка Жечева Димитрова-Дюлгерова
Проф. д-р Илиана Георгиева Велчева
Проф. д-р Илия Николов Илиев
Проф. д-р Румен Димитров Младенов
Проф. д-р Соня Костадинова Трифонова
Проф. д-р Теодора Атанасова Стайкова
Проф. д-р Цанко Савов Гечев

Доц. д-р Анелия Михайлова Стоянова
Доц. д-р Атанас Димов Арнаудов
Доц. д-р Гана Минкова Гечева
Доц. д-р Делка Василева Карагьозова-Дилкова
Доц. дбн Дилян Георгиев Георгиев
Доц. д-р Елена Димитрова Апостолова-Кузова
Доц. д-р Еленка Стоилова Георгиева
Доц. д-р Емилия Атанасова Андреенко
Доц. д-р Иванка Тенева-Джамбазова
Доц. д-р Ивелин Алдинов Моллов
Доц. д-р Марияна Христова Гозманова
Доц. д-р Петко Иванов Бозов
Доц. д-р Пламен Стефанов Стоянов
Доц. дсн Самир Изетов Наимов
Доц. д-р Теодора Александрова Коларова
Доц. д-р Тонка Атанасова Василева
Доц. д-р Христо Ангелов Димитров
Доц. д-р Цветелина Георгиева Бацалова

Гл. ас. д-р Весела Илиева Митковска
Гл. ас. д-р Красимир Тихомиров Тодоров
Докторант Александър Емилов Петров
Студент Стефани Андонова Барутова (избрана от Общо събрание на Биологическия факултет, проведено на 22.12.2022 г.)