График на учебните занятия, редовно обучение – I сем на уч. 2017/2018 г.:

Специалност Биология и английски език (PDF )

Специалност Биология и химия (PDF)

Специалност Биология (PDF )

Специалност ЕООС (PDF )

Специалност Биоинформатика (PDF )

Специалност Медицинска биология (PDF )

Специалност Екология на биотехнологичните производства (PDF )

Специалност Молекулярна биология (PDF )

Специалност Фармацевтични биотехнологии (PDF )

График на учебните занятия – задочно обучение

Разписание за I семестър на уч. 2017/2018 г., спец. Биология – задочно (PDF)
Промяна в графика на 2 курс, Биология, задочно обучение2 подгрупи (PDF )

Разписание за I семестър на уч. 2017/2018 г., спец. Екология и ООС – задочно (PDF )