РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
График на учебните занятия – I сем. на уч. 2020/2021 г.:

Специалност Биология и английски език

Специалност Биология и химия

Специалност Биология

Специалност ЕООС

Специалност Биоинформатика

Специалност Медицинска биология 

Специалност Молекулярна биология

Специалност Микробиология и вирусология

Специалност Фармацевтични биотехнологии

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
График на учебните занятия – I сем. на уч. 2020/2021 г.

Специалност Биология

Специалност Екология и ООС