РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
График на учебните занятия – I сем. на уч. 2022/2023 г.:

ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНЯТИЯ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ!

Специалност Биология и английски език             (Разпределение по групи на студенти I-ви курс)         

Специалност Биология и химия                             (Разпределение по групи на студенти I-ви курс)        

Специалност Биология                                             (Разпределение по групи на студенти I-ви курс)        

Специалност ЕООС                                                    (Разпределение по групи на студенти I-ви курс)        

Специалност Биоинформатика                              (Разпределение по групи на студенти I-ви курс)         

Специалност Медицинска биология                     (Разпределение по групи на студенти I-ви курс)         

Специалност Молекулярна биология                     (Разпределение по групи на студенти I-ви курс)       

Специалност Микробиология и вирусология      (Разпределение по групи на студенти I-ви курс)          

Специалност Биоинженерство                       

Лекциите по Микробиология за II курс Биоинженерство ще се провеждат в понеделник от 12.40 до 15 ч. в 16 ауд. (Костаки Пеев 21), а упражненията във вторник от 8.15 до 10.30 ч. в лаборатория Микробиология (III етаж на Костаки Пеев 21).

Специалност Фармацевтични биотехнологии      (Разпределение по групи на студенти I-ви курс)         

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
График на учебните занятия – I сем. на уч. 2022/2023 г.

Специалност Биология                                  

Специалност Екология и ООС