График на учебните занятия – редовно обучение

Разписание за II семестър на 2016-2017, спец. Биология и английски език (PDF)

Разпределение на студентите от специалност Биология и английски език 1 курс за провеждане на упражнения по дисциплините „Зоология на безгръбначните животни“ и „Анатомия и морфология на растенията“
1а група – от № 1604881001 до № 1604881012
1б група – от № 1604881013 до № 1604991016
Заб. Упражненията на 1 б група ще се провеждат съвместно с 1 група на специалност Биология и химия

Разписание за II семестър на 2016-2017, спец. Биология (PDF)

Разписание за II семестър на 2016-2017, спец. Биология и химия (PDF)

Разписание за II семестър на 2016-2017, спец. Екология и ООС (PDF)

Разписание за II семестър на 2016-2017, спец. Биоинформатика (PDF)

Разписание за II семестър на 2016-2017, спец. Медицинска биология (PDF)

Разписание за II семестър на 2016-2017, спец. Екология на биотехнологичните производства (PDF)

Разписание за II семестър на 2016-2017, спец. Молекулярна биология (PDF)

График на учебните занятия – задочно обучение

Разписание за I семестър на уч. 2017/2018 г., спец. Биология – задочно (PDF)
Промяна в графика на 2 курс, Биология, задочно обучение2 подгрупи (PDF )

Разписание за I семестър на уч. 2017/2018 г., спец. Екология и ООС – задочно (PDF )