График на учебните занятия, редовно обучение – I сем на уч. 2019/2020 г.:

Специалност Биология и английски език (PDF)

Специалност Биология и химия (PDF )

Специалност Биология (PDF )

Специалност ЕООС (PDF )

Специалност Биоинформатика (PDF )
*Упражнението по  „Биохимия“, провеждано във Вторник от 16.30 ч.  до 18.40 ч. , се премества от 15.00 ч. до 17.10 ч, Вторник в 17 лаб .
Упражнението по Биоинформатичен анализ с 3 курс се премества в четвъртък, от 12.10 часа, в компютърна зала на БФ (вместо от 15 часа).

Специалност Медицинска биология (PDF )

Специалност Екология на биотехнологичните производства (PDF )

Специалност Молекулярна биология (PDF )

Специалност Фармацевтични биотехнологии (PDF )

График на учебните занятия – задочно обучение 2 сем., уч. 2019/2020 г.

Специалност Биология – задочно (PDF )

За 2-ри сем на уч.2019/2020 г. студентите от 1 курс на специалност Биология, задочно обучение се разпределят в 3 подгрупи (1a), (1b), (1в)

Специалност Екология и ООС – задочно (PDF )