График на учебните занятия, редовно обучение – II сем на уч. 2019/2020 г.:

Специалност Биология и английски език (PDF)

Специалност Биология и химия (PDF )

Специалност Биология (PDF )

Специалност ЕООС (PDF )

Специалност Биоинформатика (PDF )
*Занятията по ФД – Английски език II част за III курс Биоинформатика ще се провеждат в компютърна зала в понеделник 10:30-12:00, вместо във вторник 10:30-12:00.

Специалност Медицинска биология (PDF )

Специалност Екология на биотехнологичните производства (PDF )

Специалност Молекулярна биология (PDF )
*Упражнението за III курс Молекулярна биология  (1a група)  по Физиология на животните и човека при гл. ас. Младен Найденов ще се провежда в сряда 11:30-13:45, вместо в петък 14:30-16:45.

Специалност Фармацевтични биотехнологии (PDF )

График на учебните занятия – задочно обучение 2 сем., уч. 2019/2020 г.

Специалност Биология (PDF )

Специалност Екология и ООС (PDF )