График на учебните занятия, редовно обучение – I сем на уч. 2018/2019 г.:

Предстои публикуване на графика на учебните занятия

Специалност Биология и английски език ( )

Специалност Биология и химия ( )

Специалност Биология ( )

Специалност ЕООС ( )

Специалност Биоинформатика ( )

Специалност Медицинска биология ( )

Специалност Екология на биотехнологичните производства ( )

Специалност Молекулярна биология ( )

Специалност Фармацевтични биотехнологии ( )

График на учебните занятия – задочно обучение 1 сем., уч. 2018/2019 г.

Специалност Биология – задочно (PDF )

Специалност Екология и ООС – задочно (PDF )