РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – II сем. на уч. 2022/2023 г.

ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНЯТИЯ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ!

Специалност Биология и английски език     Учебното разписание е съобразено чл. 151, ал. 1 от КТ и предоставя 30 (тридесет) минутна обедна почивка на академичния състав във времевия диапазон от 12:00 до 13:30 ч.        

Специалност Биология и химия               Учебното разписание е съобразено чл. 151, ал. 1 от КТ и предоставя 30 (тридесет) минутна обедна почивка на академичния състав във времевия диапазон от 12:00 до 13:30 ч.

Специалност Биология                              Учебното разписание е съобразено чл. 151, ал. 1 от КТ и предоставя 30 (тридесет) минутна обедна почивка на академичния състав във времевия диапазон от 12:00 до 13:30 ч.        

Специалност ЕООС                                     Учебното разписание е съобразено чл. 151, ал. 1 от КТ и предоставя 30 (тридесет) минутна обедна почивка на академичния състав във времевия диапазон от 12:00 до 13:30 ч.

Специалност Биоинформатика                   Учебното разписание е съобразено чл. 151, ал. 1 от КТ и предоставя 30 (тридесет) минутна обедна почивка на академичния състав във времевия диапазон от 12:00 до 13:30 ч.(Разпределение по групи на студенти I-ви курс)    

Специалност Медицинска биология            Учебното разписание е съобразено чл. 151, ал. 1 от КТ и предоставя 30 (тридесет) минутна обедна почивка на академичния състав във времевия диапазон от 12:00 до 13:30 ч.                     

Специалност Молекулярна биология           Учебното разписание е съобразено чл. 151, ал. 1 от КТ и предоставя 30 (тридесет) минутна обедна почивка на академичния състав във времевия диапазон от 12:00 до 13:30 ч.       

Специалност Микробиология и вирусология    Учебното разписание е съобразено чл. 151, ал. 1 от КТ и предоставя 30 (тридесет) минутна обедна почивка на академичния състав във времевия диапазон от 12:00 до 13:30 ч.       

Специалност Фармацевтични биотехнологии      Учебното разписание е съобразено чл. 151, ал. 1 от КТ и предоставя 30 (тридесет) минутна обедна почивка на академичния състав във времевия диапазон от 12:00 до 13:30 ч.

Специалност Биоинженерство                      Учебното разписание е съобразено чл. 151, ал. 1 от КТ и предоставя 30 (тридесет) минутна обедна почивка на академичния състав във времевия диапазон от 12:00 до 13:30 ч.        

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – II сем. на уч. 2022/2023 г.

Специалност Биология                                  

Специалност Екология и ООС