РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
График на учебните занятия – I сем. на уч. 2020/2021 г.:

Специалност Биология и английски език              (Разпределение по групи на студенти I-ви курс)

Специалност Биология и химия                               (Разпределение по групи на студенти I-ви курс)

Специалност Биология                                                (Разпределение по групи на студенти I-ви курс)

Специалност ЕООС                                                       (Разпределение по групи на студенти I-ви курс)

Специалност Биоинформатика                                 (Разпределение по групи на студенти I-ви курс)

Специалност Медицинска биология                        (Разпределение по групи на студенти I-ви курс)

Специалност Молекулярна биология                      (Разпределение по групи на студенти I-ви курс)

Специалност Микробиология и вирусология       (Разпределение по групи на студенти I-ви курс)

Специалност Фармацевтични биотехнологии     (Разпределение по групи на студенти I-ви курс)

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
График на учебните занятия – I сем. на уч. 2020/2021 г.

Специалност Биология

Специалност Екология и ООС