График на учебните занятия, редовно обучение – I сем на уч. 2018/2019 г.:

Специалност Биология и английски език (PDF )

Специалност Биология и химия (PDF )

Специалност Биология (PDF )

Специалност ЕООС (PDF )

Специалност Биоинформатика (PDF )

Специалност Медицинска биология (PDF )

Специалност Екология на биотехнологичните производства (PDF )

Специалност Молекулярна биология (PDF )

Специалност Фармацевтични биотехнологии (PDF )

Специалност Приложна и индустриална екология (PDF )

График на учебните занятия – задочно обучение 1 сем., уч. 2018/2019 г.

Специалност Биология – задочно (PDF )

Специалност Екология и ООС – задочно (PDF )