РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
График на учебните занятия – I сем. на уч. 2021/2022 г.:

ВСИЧКИ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (учебните зали са посочени, в случай на възстановяване на присъствен учебен процес)

ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНЯТИЯ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ!

ПО ВРЕМЕ НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНЯТИЯ ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ТРЯБВА ДА ПРИСЪСТВАТ С ВКЛЮЧЕНИ КАМЕРИ !

Специалност Биология и английски език              (Разпределение по групи на студенти I-ви курс)     Meet link упражнения
*Странознание на Великобритания – студентите влизат в Класната стая с личен (не със студентския си!) gmail. E-mail за връзка с доц. д-р Й. Костурков: ykosturkov@yahoo.com

Специалност Биология и химия                              (Разпределение по групи на студенти I-ви курс)     Meet link

Специалност Биология                                             (Разпределение по групи на студенти I-ви курс)      Meet link

Специалност ЕООС                                                    (Разпределение по групи на студенти I-ви курс)      Meet link

Специалност Биоинформатика                              (Разпределение по групи на студенти I-ви курс)       Meet link

Специалност Медицинска биология                      (Разпределение по групи на студенти I-ви курс)       Meet link

Специалност Молекулярна биология                     (Разпределение по групи на студенти I-ви курс    Meet link

Специалност Микробиология и вирусология       (Разпределение по групи на студенти I-ви курс)       Meet link

Специалност Биоинженерство                                 (Разпределение по групи на студенти I-ви курс)       Meet link

Специалност Фармацевтични биотехнологии      (Разпределение по групи на студенти I-ви курс)       Meet link

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
График на учебните занятия – I сем. на уч. 2021/2022 г.

Специалност Биология                       

Специалност Екология и ООС