РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
График на учебните занятия – I сем. на уч. 2021/2022 г.:

Специалност Биология и английски език              (Разпределение по групи на студенти I-ви курс)         Meet link

Специалност Биология и химия                               (Разпределение по групи на студенти I-ви курс)       Meet link

Специалност Биология                                                (Разпределение по групи на студенти I-ви курс)      Meet link

Специалност ЕООС                                                       (Разпределение по групи на студенти I-ви курс)      Meet link

Специалност Биоинформатика                                 (Разпределение по групи на студенти I-ви курс)       Meet link

Специалност Медицинска биология                      (Разпределение по групи на студенти I-ви курс)         Meet link

Специалност Молекулярна биология                      (Разпределение по групи на студенти I-ви курс)        Meet link

Специалност Микробиология и вирусология       (Разпределение по групи на студенти I-ви курс)         Meet link

Специалност Фармацевтични биотехнологии     (Разпределение по групи на студенти I-ви курс)          Meet link

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
График на учебните занятия – I сем. на уч. 2021/2022 г.

Специалност Биология                       

Специалност Екология и ООС