BF

Деканско ръководство
проф. д-р Велизар Костадинов Гочев
Декан на факултета
Тел.: (032 ) 261 525 ; 261 496
email: vgochev@uni-plovdiv.bg

Заместник-декани:

Заместник-декан по учебна дейност, качество на обучението и акредитация
проф. д-р Теодора Атанасова Стайкова
тел. (032) 261 549
email: tstaykova@uni-plovdiv.bg

Заместник-декан по научноизследователска, проектна и международна дейност
проф. д-р Веселин Петров Баев
тел. (032) 261 560
email: baev@uni-plovdiv.bg

Секретар на Биологическия факултет:
Маринела Цанкова
Тел: (032) 261 566
Факс: (032) 261 566
e-mail: bio_secretary@uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 566

Адрес за контакти:
Биологически факултет (Стария град – Античен театър)
ул. “Тодор Самодумов” № 2
4000 гр. Пловдив

ИНСПЕКТОР (КАБИНЕТ 131, РЕКТОРАТ):
Даниела Георгиева – тел: (032) 261 456; dani@uni-plovdiv.bg