BF

Деканско ръководство
проф. д-р Соня Костадинова Трифонова
Декан на факултета
Факс: (032) 261 566
Тел: (032) 261 496; (032) 261 525
е-mail: skosta@uni-plovdiv.bg

Заместник-декани

Заместник-декан по учебна и издателска дейност
проф.д-р Велизар Костадинов Гочев
Тел.: (032 ) 261 493
e:mail: vgochev@uni-plovdiv.bg, vgochev2000@yahoo.com

Заместник-декан по научна и проектна дейност
доц. д-р Гана Минкова Гечева
Тел. (032) 261 519; 0887 940 821
e:mail: ggecheva@uni-plovdiv.bg, ggecheva@mail.bg

Заместник-декан по акредитация и качество
проф. д-р Теодора Атанасова Стайкова
Тел: (032) 261 549; 0885 278 121
e:mail: tstaykova@uni-plovdiv.bg, tstaykova@yahoo.com

Заместник-декан по академично развитие и докторантури
проф.д-р Галина Тенева Яхубян
Тел. (032) 261 560
e:mail: gyahubyan@uni-plovdiv.bg

Секретар на Биологическия факултет:
Борислава Тодорова
Тел: (032) 261 566
Факс: (032) 261 566
e-mail: bio_secretary@uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 566

Адрес за контакти:
Биологически факултет (Стария град – Античен театър)
ул. “Тодор Самодумов” № 2
4000 гр. Пловдив

ИНСПЕКТОР (КАБИНЕТ 131, РЕКТОРАТ):
Даниела Георгиева – тел: (032) 261 456; dani@uni-plovdiv.bg
Бакалавърски програми:
Молекулярна биология, Медицинска биология, Биоинформатика, Биология и английски език, Фармацевтични биотехнологии, Микробиология и вирусология

Славка Томова – тел. (032) 261 393; slavka@uni-plovdiv.bg
Бакалавърски програми:
Биология – редовно и задочно обучение, Екология и ООС – редовно и задочно обучение, Биология и химия

Адрес за контакти:
ПУ “П. Хилендарски” (Ректорат)
Биологически факултет (кабинет 131)
ул. “Цар Асен” 24
4000 Пловдив