BF

Деканско ръководство
доц. д-р Соня Костадинова Трифонова
Декан на факултета
Факс: (032) 261 566
Тел: (032) 261 496
моб. Тел: (+359) 882 392 988
е-mail: skosta@uni-plovdiv.bg
e-mail: sonykostadinova@gmail.com

Заместник декани:
Проф. д-р Иванка Димитрова-Дюлгерова – заместник-декан по учебна и издателска дейност.
E-mail: ivadim@uni-plovdiv.bg
Тел: (032) 261 505
моб. Тел: (+359) 884 317 226

Проф. д-р Илия Илиев – заместник-декан по научно-изследователска и проектна дейност, международно сътрудничество.
E-mail: iliailiev@uni-plovdiv.bg
Тел: (032) 261 323
моб.Тел: (+359) 884 308 809

Доц. д-р Анелия Стоянова – научен секретар.
E-mail: stanelia@uni-plovdiv.bg
Тел: (032) 261 523
моб. Тел: (+359) 882 394 915

Секретар на Биологически факултет:
Борислава Тодорова
Тел: (032) 261 566
Факс: (032) 261 566
e-mail: bio_secretary@uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 566

Адрес за контакти:
Биологически факултет (Стария град – Античен театър)
ул. „Тодор Самодумов“ №2
4000 гр. Пловдив

ИНСПЕКТОРИ (КАБИНЕТ 131, РЕКТОРАТ):
Даниела Георгиева – Тел: (032) 261 456
Бакалавърски програми:
Биоинформатика, Медицинска биология, Молекулярна биология, Биология и английски език.
Магистърски програми:
Медицинска биология, Биология, Биотехнологична микробиология, Биофармацевтична биохимия, Биоразнообразие, екология и консервация, Екология и опазване на екосистемите, Екология на водни екосистеми и аквакултурни производства, Екология, управление и контрол на околната среда, Лечебни и етерични растения, Микробиологичен контрол и безопасност на храни

Славка Илиева – Тел: (032) 261 393, (+359) 882 393 447
Бакалавърски програми:
Биология, Екология и ООС, Екология на биотехнологичните производства, Биология и химия, Биология и физика
Магистърски програми:
Биодиагностика, Биоинформатика, Генетика, Молекулярна биология и биотехнология, Паразитология, Репродуктивна биология, Биологично образование, Учител по биология.

Адрес за контакти:
ПУ „П. Хилендарски“ (Ректорат)
Биологически факултет (кабинет 131)
ул. „Цар Асен“ 24
4000 Пловдив