Решение на ФС на Биологическия факултет от 12.07.2016 г. (протокол № 218) – в сила от уч.2015/2016 г.

Студент, който не е получил заверка по една дисциплина (на семестър), може да завери семестъра и се яви на изпити по останалите дисциплини с оглед преминаване в по-горен курс. През следващата уч.година, студентът има ангажимента да изработи практическите занятия и получи заверка по съответната дисципилина (и), след което може да се яви на изпит.

График за поправителна и ликвидационна сесии за уч. 2018/2019 г.,  редовно обучение

Специалност „Биоинформатика“ (PDF )
Специалност „Биология“  (PDF )
Специалност „Биология и английски език“  (PDF )
Специалност „Биология и химия“ (PDF )
Специалност „Екология и ООС“   (PDF )
Специалност „Екология на биотехнологичните производства“ (PDF )
Специалност „Медицинска биология“  (PDF )
Специалност „Молекулярна биология“ (PDF )
Специалност „Фармацевтични биотехнологии“ (PDF )

График за поправителна и ликвидационна сесии на уч. 2018/2019 г., задочно обучение

Специалност „Биология“ (PDF )
Ликвидация  по Имунология за Биология 3 курс, задочно – 02.09.2019 г., 10.00 ч., Кабинет.
Специалност „Екология и ООС“ (PDF )