Решение на ФС на Биологическия факултет от 12.07.2016 г. (протокол № 218) – в сила от уч.2015/2016 г.

Студент, който не е получил заверка по една дисциплина (на семестър), може да завери семестъра и се яви на изпити по останалите дисциплини с оглед преминаване в по-горен курс. През следващата уч.година, студентът има ангажимента да изработи практическите занятия и получи заверка по съответната дисципилина (и), след което може да се яви на изпит.

Графици за редовна сесия за учебната 2018/2019 г. – редовно обучение, 1 сем.

Специалност „Биоинформатика“ (PDF )
Специалност „Биология“  (PDF )
Специалност „Биология и английски език“  (PDF )
Специалност „Биология и химия“ (PDF )
Специалност „Екология и ООС“   (PDF )
Специалност „Екология на биотехнологичните производства“  (PDF )
Специалност „Медицинска биология“  (PDF )
Специалност „Молекулярна биология“  (PDF )
Специалност „Фармацевтични биотехнологии“ (PDF )
Специалност „Приложна и индустриална екология“ (PDF  )

На 02.05.2019 г. от 18.30 ч. в 14 ауд. ще се проведе извънареден изпит по биогеография за студенти от всички специалности на Биологическия факултет. Преподавател: проф.дбн Димитър Бечев

Графици за редовна сесия за 1 сем.на учебната 2018/2019 г. – задочно обучение

Специалност Биология (PDF )
Специалност Екология и ООС (PDF )