Извънредни дати за студенти от IV курс за 2024 г.

Формуляр за изпитна сесия

Решение на ФС на Биологическия факултет от 12.07.2016 г. (протокол № 218) 

Студент, който не е получил заверка по една дисциплина (на семестър), може да завери семестъра и се яви на изпити по останалите дисциплини с оглед преминаване в по-горен курс. През следващата уч.година, студентът има ангажимента да изработи практическите занятия и получи заверка по съответната дисципилина (и), след което може да се яви на изпит.

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – график за редовна сесия, II семестър на уч. 2023/2024 г.

Специалност “Биология и английски език 
Специалност “Биология и химия
 
Специалност “Биоинформатика

Специалност “Биология

Специалност “Екология и ООС
 
Специалност “Медицинска биология” 
Специалност “Молекулярна биология 
Специалност “Микробиология и вирусология 
Специалност “Фармацевтични биотехнологии” 
Специалност “Биоинженерство
 
Специалност
Педагогика на обучението по физическо възпитание

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – график за поправителна сесия и ликвидация на уч. 2023/2024 г.

N.B. Направени са корекции в графиците на специалностите „Биология“, „Екология и ООС“ и „Фармацевтични биотехнологии“, задочно обучение! Всички промени са маркирини в червен цвят!

Специалност “Биология”

Специалност “Екология и ООС”

Специалност “Фармацевтични биотехнологии”

Специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание