Формуляр за изпитна сесия

Решение на ФС на Биологическия факултет от 12.07.2016 г. (протокол № 218) 

Студент, който не е получил заверка по една дисциплина (на семестър), може да завери семестъра и се яви на изпити по останалите дисциплини с оглед преминаване в по-горен курс. През следващата уч.година, студентът има ангажимента да изработи практическите занятия и получи заверка по съответната дисципилина (и), след което може да се яви на изпит.

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – график за редовна сесия, I семестър на уч. 2021/2022 г.

Специалност “Биоинформатика” (PDF)
Специалност “Биология” (PDF)
Специалност “Биология и английски език” (PDF)
Специалност “Биология и химия” (PDF)
Специалност “Екология и ООС” (PDF)
Специалност “Медицинска биология” (PDF)
Специалност “Молекулярна биология” (PDF)
Специалност “Микробиология и вирусология” (PDF )
Специалност “Фармацевтични биотехнологии” (PDF )

 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – график за редовна сесия, I семестър на уч. 2021/2022 г.

Специалност “Биология – изпити в електронна среда

Изпит по “Микробиология” – 3 курс, 11.12.2021 г., 10 ч. код: q7caaku; Meet link: https://meet.google.com/fom-yaym-dke

Специалност “Екология и ООС  – изпити в електронна среда 
Изпит по “Обща и популационна генетика” , 3 курс, ЕООС – 04.12.2021 г., 10 ч.
Код на класната стая: qdsiiqv