Решение на ФС на Биологическия факултет от 12.07.2016 г. (протокол № 218) – в сила от уч.2015/2016 г.

Студент, който не е получил заверка по една дисциплина (на семестър), може да завери семестъра и се яви на изпити по останалите дисциплини с оглед преминаване в по-горен курс. През следващата уч.година, студентът има ангажимента да изработи практическите занятия и получи заверка по съответната дисципилина (и), след което може да се яви на изпит.

График за редовна изпитна сесия за 2 сем. на уч. 2018/2019 г.,  редовно обучение

Специалност „Биоинформатика“ (PDF )
Специалност „Биология“  (PDF )
Специалност „Биология и английски език“  (PDF )
Специалност „Биология и химия“ (PDF )

Изпитът с 3 курс Биология и химия  и Биология и английски език по Физиология на растенията ще се проведе на 01.07.2019 от 10 ч. в 14 ауд.

Специалност „Екология и ООС“   (PDF )
Изпитът при проф. Гочев с 3 курс ЕООС ще се проведе в 19 ауд.

Изпитът с 3 курс ЕООС по Физиология на растенията ще се проведе на 08.07.2019 от 10 ч. в 14 ауд.

Специалност „Екология на биотехнологичните производства“ (PDF )
Специалност „Медицинска биология“  (PDF )
Специалност „Молекулярна биология“  (PDF )
Изпитът с 3 курс „Молекулярна биология“ по „Животински in vitro култури“ ще се проведе на 17.06.2019 г. 

Специалност „Фармацевтични биотехнологии“ (PDF )

График за поправителна и ликвидационна сесии на уч. 2018/2019 г., задочно обучение

Специалност Биология (PDF )
Специалност Екология и ООС (PDF )

Ликвидацията по „Физиология на животните и човека“ при гл.ас. М.Найденов с 2 курс Екология и ООС, задочно обучение ще се проведе от 14 ч. (вместо от 10 ч.)

Ликвидация по Микробиология за II ЕООС, задочно и III Биология, задочно – 03.07.2019 г. 10 ч.