Решение на ФС на Биологическия факултет от 12.07.2016 г. (протокол № 218) – в сила от уч.2015/2016 г.

Студент, който не е получил заверка по една дисциплина (на семестър), може да завери семестъра и се яви на изпити по останалите дисциплини с оглед преминаване в по-горен курс. През следващата уч.година, студентът има ангажимента да изработи практическите занятия и получи заверка по съответната дисципилина (и), след което може да се яви на изпит.

Графици за поправителна и ликвидационна сесии за учебната 2016/2017 година – редовно обучение

Специалност „Биоинформатика“ (PDF)
Специалност „Биология“  (PDF)
Специалност „Биология и английски език“  (PDF)
Специалност „Биология и химия“ (PDF)
Специалност „Екология и ООС“   (PDF)
Специалност „Екология на биотехнологичните производства“  (PDF)
Специалност „Медицинска биология“  (PDF )
Специалност „Молекулярна биология“  (PDF)

Графици за поправителна и ликвидационна сесии на учебната 2016/2017 година – задочно обучение

Специалност Биология, задочно обучение – (PDF)
Специалност Екология и ООС, задочно обучение – (PDF)