Формуляр за изпитна сесия

Решение на ФС на Биологическия факултет от 12.07.2016 г. (протокол № 218) 

Студент, който не е получил заверка по една дисциплина (на семестър), може да завери семестъра и се яви на изпити по останалите дисциплини с оглед преминаване в по-горен курс. През следващата уч.година, студентът има ангажимента да изработи практическите занятия и получи заверка по съответната дисципилина (и), след което може да се яви на изпит.

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – график за поправителна и ликвидационна сесии за уч. 2020/2021 г.

Специалност “Биоинформатика” (PDF)
Специалност “Биология” (PDF)
Специалност “Биология и английски език” (PDF)
Специалност “Биология и химия” (PDF)
Специалност “Екология и ООС” (PDF)
Специалност “Медицинска биология” (PDF)
Специалност “Молекулярна биология” (PDF)
Специалност “Микробиология и вирусология” (PDF )
Специалност “Фармацевтични биотехнологии” (PDF )

*Поправка и ликвидация по Биоинформатичен анализ – 09.09.2021 г. и 23.09.2021 г. от 11:00 ч. [Линк] (ВАЖНО!: ако нямате достъп, моля излезте от личните си google акаунти и останете само с този на ПУ!)

*За дати и явяване по дисциплините Въведение в биоинформатиката и Програмиране на Perl/Python, моля да пишете на преподавателя!

Статистика в биоинформатиката – 13.09.2021 г. от 10.00 часа в Google Classroom.

Поправка и ликвидация по ТМДТ и Умения за дебатиране и МОБ – доц. Карагьозова
https://classroom.google.com/c/MTgwODc2NzczMzA2?cjc=fo4qxew   код: fo4qxew    за ТМДТ
https://classroom.google.com/c/MjcxNTY5ODE1NTIw?cjc=qbyn5a4  код:   qbyn5a4   за Умения за дебатиране
 
Здравно образование – https://meet.google.com/lookup/aii4fksu4s – гл.ас. З. Ваклева
 
Поправка и ликвидация: 
 
*Ликвидация по Биоорганична химия – 23.09.2021 г. от 10.00 ч. в 50 сем. зала в двора към НПД-Ректорат.
 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – график за поправителна сесия за II сем.,  за уч. 2020/2021 г.

Специалност “Биология” (PDF)

Специалност “Екология и ООС” (PDF)