Решение на ФС на Биологическия факултет от 12.07.2016 г. (протокол № 218) – в сила от уч.2015/2016 г.

Студент, който не е получил заверка по една дисциплина (на семестър), може да завери семестъра и се яви на изпити по останалите дисциплини с оглед преминаване в по-горен курс. През следващата уч.година, студентът има ангажимента да изработи практическите занятия и получи заверка по съответната дисципилина (и), след което може да се яви на изпит.

Графици за редовна сесия за 1 сем. на учебната 2017/2018 г. – редовно обучение

Специалност “Биоинформатика” (PDF)
Специалност “Биология”  (PDF)
Специалност “Биология и английски език”  (PDF)
Специалност “Биология и химия” (PDF)
Специалност “Екология и ООС”   (PDF)
Специалност “Екология на биотехнологичните производства”  (PDF)
Специалност “Медицинска биология”  (PDF )
Специалност “Молекулярна биология”  (PDF)
Специалност “Фармацевтични биотехнологии” (PDF)

 

Графици за редовна сесия за 1 сем. на учебната 2017/2018 г. – задочно обучение

Специалност Биология, задочно обучение – (PDF )
Специалност Екология и ООС, задочно обучение – (PDF )