УЧЕБНИТЕ ПЛАНОВЕ СА В СИЛА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

Направление 1.3 Педагогика на обучението по …
Учител по биология – учебен план ( PDF) (Приложение – избираеми и факултативни )
Допълнителна квалификация „Учител“ (Приложение-избираеми и факултативни)

Направление 4.3 Биологически науки

Антропология  – за специалисти (Приложение избираеми )

Антропогенетика и родословие – за специалисти (Приложение избираеми ); за неспециалисти (Приложение избираеми )

Биодиагностика – за специалисти (Приложение избираеми); за неспециалисти (Приложение избираеми)

Биоинформатика – за специалисти (PDF ) (постер)

Биология – за специалисти (Приложение избираеми)

Биология и психология на развитието – за специалисти (Приложение избираеми ); за неспециалисти (Приложение избираеми )

Биоразнообразие, екология и консервация – за специалисти (Приложение избираеми ); за неспециалисти (Приложение избираеми )

Биотехнологична микробиология – за специалисти (Приложение  избираеми) (Постер )

Биофармацевтична биохимия – за специалисти (Приложение избираеми)

Генетика – за специалисти (Приложение избираеми )

Екология и опазване на екосистемите – за специалисти (Приложение избираеми ); за неспециалисти (Приложение избираеми )

Екология и опазване на екосистемите – за специалисти на английски език (Приложение избираеми )

Екология, управление и контрол на околната среда – за специалисти (Приложение избираеми ); за неспециалисти (Приложение избираеми )

Лечебни и етерични растения – за специалисти за неспециалисти (постер )

Медицинска биология – за специалисти ( Приложение избираеми)

Микробиологичен контрол и безопасност на храни – за специалисти (PDF)

Молекулярна биология и биотехнология – за специалисти (PDF) (постер)

Паразитология – за специалисти (Приложение избираеми )

Репродуктивна биология – за специалисти ( Приложение избираеми); за неспециалисти (Приложение избираеми )

Управление на иновациите в биоиндустриите – за специалисти

Екология и устойчиво развитие на селищни системи – за специалисти (PDF ) (изнесено обучение във Филиал „Любен Каравелов“, гр. Кърджали)