УЧЕБНИТЕ ПЛАНОВЕ СА В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.

Направление 1.3 Педагогика на обучението по …

Биологично образование – учебен план (PDF)
(за завършили ОКС „бакалавър“ в направление Педагогика на обучението по биология с учителска правоспособност)

Учител по биология – учебен план (PDF)
(за завършили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в направление Биологически науки без учителска правоспособност)

Допълнителна квалификация „учител по биология“ – учебен план (PDF)

Направление 4.3 Биологически науки

Антропология – учебен план (PDF)

Биодиагностика – учебен план (PDF)

Биоинформатика – учебен план (PDF ) (постер)

Биология – учебен план (PDF)

Биология и психология на развитието – учебен план (специалисти-PDF), (неспециалисти-PDF)

Биоразнообразие, екология и консервация – учебен план (специалисти-PDF), (неспециалисти-PDF)

Биотехнологична микробиология – учебен план (PDF)(постер)

Биофармацевтична биохимия – учебен план (PDF (постер)

Генетика – учебен план (PDF)

Екология и опазване на екосистемите – учебен план (специалисти-PDF), (неспециалисти-PDF)

Екология, управление и контрол на околната среда – учебен план (специалисти-PDF), (неспециалисти-PDF)

Екология на водни екосистеми и аквакултурни производства – учебен план (специалисти-PDF), (неспециалисти-PDF)

Екология и устойчиво развитие на селищни системи – учебен план (специалисти-PDF), (неспециалисти-PDF)

Лечебни и етерични растения – учебен план (специалисти-PDF), (неспециалисти-PDF)(постер PDF)

Медицинска биология – учебен план (специалисти – PDF), (неспециалисти – PDF)

Микробиологичен контрол и безопасност на храни – учебен план (PDF)

Молекулярна биология и биотехнология – учебен план (PDF) (постер)

Паразитология – учебен план (PDF)

Репродуктивна биология – учебен план (PDF)

Управление на иновациите в биоиндустриите – учебен план (PDF), (постер)

Държавни изпити – уч.2016/2017 г. (PDF)