УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ – В СИЛА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

Направление 4.3 Биологически науки

Антропология – за биолози (Приложение избираеми )

Антропогенетика и генеалогия – за биолози (Приложение избираеми); за небиолози (Приложение избираеми)

Биодиагностика – за биолози (Приложение избираеми); за небиолози (Приложение избираеми)

Биоинформатика – за биолози (Приложение избираеми) (постер)

Биология – за биолози (Приложение избираеми)

Биоразнообразие, екология и консервация – за биолози (Приложение избираеми ); за небиолози (Приложение избираеми)

Биофармацевтична биохимия – за биолози (Приложение избираеми); за небиолози (Приложение избираеми)

Генетика – за биолози (Приложение избираеми); за небиолози (Приложение избираеми)

Екология и опазване на екосистемите – за биолози (Приложение избираеми); за небиолози (Приложение избираеми)

Екология, управление и контрол на околната среда – за биолози (Приложение избираеми ); за небиолози (Приложение избираеми )

Индустриална микробиология – за биолози (Приложение избираеми); за небиолози (Приложение избираеми)

Лечебни и етерични растения – за биолози (Приложение избираеми); за небиолози (Приложение избираеми)

Медицинска биология – за биолози (Приложение избираеми)

Микробиологичен контрол и безопасност на храни – за биолози (Приложение избираеми); за небиолози (Приложение избираеми)

Паразитология – за биолози (Приложение избираеми)

Приложна молекулярна биология – за биолози (Приложение избираеми); за небиолози (Приложение избираеми)

Репродуктивна биология – за биолози (Приложение избираеми); за небиолози (Приложение избираеми)

Управление на иновациите в биоиндустриите – за биолози (Приложение избираеми); за небиолози (Приложение избираеми)

Екология и устойчиво развитие на селищни системи – за биолози (Приложение избираеми) – изнесено обучение във Филиал-Кърджали

Направление 1.3 Педагогика на обучението по …
Учител по биология – учебен план ( PDF) (Приложение – избираеми и факултативни )
Допълнителна квалификация „Учител“ (Приложение-избираеми и факултативни)