Деканското ръководство информира всички семестриално завършили студенти от Биологически факултет, на които им предстои явяване на държавен изпит, че държавните изпити ще се провеждат по график съгласно общоприетите правила и съответните конспекти за всяка специалност. Студентите трябва да са запознати с тези правила преди явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа.

Дати за държавни изпити – уч. 2022/2023 г.:

Специалност “Биология“, редовно и задочно обучение 25.07.2023 г. и 26.09.2023 г.
Специалност “Биология и английски език” – 25.07.2023 г. и 26.09.2023 г.
Специалност “Биология и химия” – 25.07.2023 г. и 26.09.2023 г.
Специалност “Екология и ООС“, редовно и задочно обучение – 25.07.2023 г. и 26.09.2023 г.
Специалност “Биоинформатика” – 26.07.2023 г. и 27.09.2023 г.
Специалност “Молекулярна биология” – 26.07.2023 г. и 27.09.2023 г.
Специалност “Медицинска биология” – 26.07.2023 г. и 27.09.2023 г.
Специалност “Фармацевтични биотехнологии” – 26.07.2023 г. и 27.09.2023 г.

Държавните изпити на 26 и 27.09.2023 г. ще се проведат в 8 ауд. на Ректорат. Начален час на изпитите: 8.00
Защитите на дипломни работи на 26 и 27.09. 2023 г. ще се проведат в 50 сем. зала на Ректорат. Начален час на дипломните защити: 9.00

Държавни изпити в магистърски програми 2023 г.

Конспекти за държавни изпити 

Специалност “Биология” (Протокол № 260/18.02.2021 г.)
Специалност “Екология и опазване на околната среда” (PDF)
Специалност “Медицинска биология” (Протокол № 283/17.01.2023 г. )
Специалност “Молекулярна биология” 
Специалности “Биология и химия” (PDF)
Специалност “Биология и английски език” (Протокол № 212/08.03.2016 г.)(PDF)
Специалност “Биоинформатика” (Протокол № 243/19.03.2019 г. )(PDF )
Специалност “Фармацевтични биотехнологии” (Протокол № 260/18.02.2021 г.)