Деканското ръководство информира всички семестриално завършили студенти от Биологически факултет, на които им предстои явяване на държавен изпит, че държавните изпити ще се провеждат по график съгласно общоприетите правила и съответните конспекти за всяка специалност. Студентите трябва да са запознати с тези правила преди явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа.

Дати за държавни изпити – уч. 2021/2022 г.:

Специалност “Биология“, редовно и задочно обучение 21.07.2022 и 21.09.2022
Специалност “Биология и английски език” – 21.07.2022 и 21.09.2022
Специалност “Биология и химия” – 21.07.2022 и 21.09.2022
Специалност “Екология и ООС“, редовно и задочно обучение – 21.07.2022 и 21.09.2022
Специалност “Биоинформатика” – 20.07.2022 и 20.09.2022
Специалност “Молекулярна биология” – 20.07.2022 и 20.09.2022
Специалност “Медицинска биология” – 20.07.2022 и 20.09.2022
Специалност “Фармацевтични биотехнологии” – 21.07.2022 и 21.09.2022

Държавните изпити на 20 и 21.09.2022 г. ще се проведат в 12 ауд. на Ректорат (сграда на Химически факултет). Начален час на изпитите: 8.00
Защитите на дипломни работи на 20.09.2022 г. ще се проведат в 26 сем. зала (Химически факултет), а на 21.09.2022 г. в 25 сем. зала (Химически факултет)Начален час на дипломните защити: 9.00

Държавни изпити в магистърски програми 2022 г.

Конспекти за държавни изпити 

Специалност “Биология” (Протокол № 260/18.02.2021 г.)
Специалност “Екология на биотехнологичните производства” (PDF)
Специалност “Екология и опазване на околната среда” (PDF)
Специалност “Медицинска биология” (Протокол № 283/17.01.2023 г. )
Специалност “Молекулярна биология” 
Специалности “Биология и химия” и “Биология и физика” (PDF)
Специалност “Биология и английски език” (Протокол № 212/08.03.2016 г.)(PDF)
Специалност “Биоинформатика” (Протокол № 243/19.03.2019 г. )(PDF )
Специалност “Фармацевтични биотехнологии” (Протокол № 260/18.02.2021 г.)