PDFДеканското ръководство информира всички семестриално завършили студенти от Биологически факултет, на които им предстои явяване на държавен изпит, че държавните изпити ще се провеждат по график съгласно общоприетите правила и съответните конспекти за всяка специалност. Студентите трябва да са запознати с тези правила преди явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа.

Дати за държавни изпити – уч. 2018:2019 г.:

Специалност “Биология“, редовно и задочно обучение – 23.07.2019 г. и 24.09.2019 г.
Специалност „Биология и английски език“ – 23.07.2019 г. и 24.09.2019 г.
Специалност “Биология и химия“ – 23.07.2019 г.  и 24.09.2019 г.
Специалност “Екология и ООС“, редовно и задочно обучение – 23.07.2019 г.  и 24.09.2019 г.
Специалност “Екология на БТП“ – 23.07.2019 г.  и 24.09.2019 г.
Специалност “Биоинформатика“ – 24.07.2019 г. и 25.09.2019 г.
Специалност “Молекулярна биология“ – 24.07.2019 г. и 25.09.2019 г.
Специалност “Медицинска биология“ – 24.07.2019 г. и 25.09.2019 г.

Начален час за всички държавни изпити: 8.00 ч. (15 аудитория на Биологически факултет).
Начален час на защити на дипломни работи: 9.00 ч. (14 аудитория на Биологически факултет).

Държавни изпити в магистърски програми 2019 (pdf )

Конспекти за държавни изпити 

Специалност “Биология“ (PDF)
Специалност “Екология на биотехнологичните производства“ (PDF)
Специалност “Екология и опазване на околната среда“ (PDF)
Специалност “Медицинска биология“(Протокол № 231/12.12.2017 г. ) (PDF)
Специалност “Молекулярна биология“ (PDF)
Специалности “Биология и химия“ и “Биология и физика“ (PDF)
Специалност „Биология и английски език“ (Протокол № 212/08.03.2016 г.)(PDF)
Специалност „Биоинформатика“ (Протокол № 243/19.03.2019 г. )(PDF )