Деканското ръководство информира всички семестриално завършили студенти от Биологически факултет, на които им предстои явяване на държавен изпит, че държавните изпити ще се провеждат по график съгласно общоприетите правила и съответните конспекти за всяка специалност. Студентите трябва да са запознати с тези правила преди явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа.

Дати за провеждане на държавни изпити през 2024 г. 

Конспекти за държавни изпити за студенти, завършващи семестриално през 2024 г.

Специалност “Биология
Специалност “Екология и опазване на околната среда
Специалност “Медицинска биология
Специалност “Молекулярна биология
Специалности “Биология и химия
Специалност “Биология и английски език
Специалност “Биоинформатика
Специалност “Микробиология и вирусология
Специалност “Фармацевтични биотехнологии

Специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание

Конспекти за държавни изпити за студенти, завършили семестриално преди 2024 г.

Специалност “Биология
Специалност “Екология и опазване на околната среда
Специалност “Медицинска биология
Специалност “Молекулярна биология” 
Специалности “Биология и химия
Специалност “Биология и английски език
Специалност “Биоинформатика
Специалност “Фармацевтични биотехнологии