Деканското ръководство информира всички семестриално завършили студенти от Биологически факултет, на които им предстои явяване на държавен изпит, че държавните изпити ще се провеждат по график съгласно общоприетите правила и съответните конспекти за всяка специалност. Студентите трябва да са запознати с тези правила преди явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа.

Датите за държавни изпити за отделните специалности в Биологически факултет са както следва:

Специалност “Биология“, редовно и задочно обучение – 19.07.2018 г. и 26.09.2018 г.
Специалност „Биология и английски език“ – 18.07.2018 г. и 25.09.2018 г.
Специалност “Биология и химия“ – 18.07.2018 г.  и 25.09.2018 г.
Специалност “Екология и ООС“, редовно и задочно обучение – 18.07.2018 г.  и 25.09.2018 г.
Специалност “Екология на БТП“ – 18.07.2018 г.   и 25.09.2018 г.
Специалност “Биоинформатика“ – 19.07.2018 г. и 26.09.2018 г.
Специалност “Молекулярна биология“ – 19.07.2018 г. и 26.09.2018 г.
Специалност “Медицинска биология“ – 19.07.2018 г. и 26.09.2018 г.

Начален час за всички държавни изпити: 8.00 ч. (15 аудитория на Биологичечки факултет).
Начален час на защити на дипломни работи: 9.00 ч. (14 аудитория на Биологичечки факултет).

Държавни изпити за магистърски програми – уч.2017/2018 г. (PDF)

Конспекти за държавни изпити 

Специалност “Биология“ (PDF)
Специалност “Екология на биотехнологичните производства“ (PDF)
Специалност “Екология и опазване на околната среда“ (PDF)
Специалност “Медицинска биология“(Протокол № 231/12.12.2017 г. ) (PDF)
Специалност “Молекулярна биология“ (PDF)
Специалности “Биология и химия“ и “Биология и физика“ (PDF)
Специалност „Биология и английски език“ (Протокол № 212/08.03.2016 г.)(PDF)
Специалност „Биоинформатика“ (Протокол № 225/18.04.2017 г. )(PDF)