post

Държавните изпити ще се проведат в Сграда 1 Ректорат. Всички студенти трябва да присъстват в 7.30 часа пред сградата, откъдето ще бъдат разпределени по зали!

Начален час за всички държавни изпити: 8.00 ч.
Начален час на защити на дипломни работи: 9.00 ч.

Дати и зали за провеждане на изпитите:

За дипломни защити:
21.07.2021 г.  – 13 аудитория
22.07.2021 г.  – 13 аудитория

Писмени изпити:
21.07.2021 г. – 10 аудитория и 7 аудитория

Специалност “Биология“, редовно и задочно обучение 
Специалност “Биология и английски език”
Специалност “Биология и химия” 
Специалност “Екология и ООС“, редовно и задочно обучение 
Специалност “Фармацевтични биотехнологии” 

22.07.2021 г. – 8 аудитория и 9 аудитория

Специалност “Биоинформатика”
Специалност “Молекулярна биология”
Специалност “Медицинска биология”