post

Университетският център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти организира, по повод приема на новите докторанти на 12.04. от 15 часа се онлайн събитие със следната програма:

–        Приветствено слово от ректорското ръководство

–        Academia Iuventutis – дейности, ориентирани към докторантите

–        Лекция на проф. д-р ИВАН ГАНЧЕВ от ФМИ на тема „Научно израстване на докторантите чрез участие в международни научноизследователски проекти”

 Дискусия.

Линк: meet.google.com/soa-ppnt-vxm