post

За осемнадесета поредна година стартира конкурсната кампания за определяне на носителите на именните стипендии на Фондация „Еврика“.

За първа година ще се присъди нова именна стипендия „Акад. Благовест Сендов“.

В резултат на постъпило целево дарение, за втора поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще се определи още един носител на специална стипендия: „Акад. Александър Теодоров – Балан“ в размер на 2300 лв. за студент по българска филология и литература.

Повече информация може да се намери в официалния сайт на Фондация „Еврика“  на адрес: http://www.evrika.org/?p=3742

Краен срок за подаване на документи – 15 октомври 2020 г.

Формуляр стипендии

Григор Цанков – програмен директор на Фондация „Еврика“

GSM: 0898 781 702