post

Извънаредна сесия за 4 курс и семестриално завършили от предходни години (pdf)

Извънаредна сесия за 4 курс и сем.завършили – катедра Физиология на растенията и молекулярна биология (pdf)

Изпитите, за които липсват дати, ще бъдат обявени допълнително.

Учебна дисциплинаСпециалност /курсДатаЧасЕлектронна платформа (линк)/друга връзка за дистанционен контактПреподавател, e-mail
 1.  Аналитична химия с инстру-ментални методиМедицинска биология / Молекулярна биология курс26.06.202016.00MOODLE https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=48  Доц. д-р В. Стефанова stefanova@uni-plovdiv.net  

Студентите, желаещи да се явят на дистанционния изпит, трябва да се регистрират като участници в курса „2019-2020 Аналитична химия с инструментални методи за Медицинска биология и Молекулярна Биология“ на следния линк:

https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=48