post

Съобразно създалата се ситуация и невъзможността за провеждане на промоции, Университетът обявява  график през м. юни, който да даде възможност завършилите студенти да получат дипломите си, без събиране на много хора и контролиран достъп. Създадена е организация за спазване на всички противоепидимични мерки.

Завършилите студенти, които не са се подписали или не са предоставили снимка, трябва да се свържат предварително, преди обявените за тях дати с инспекторката по специалността по мейл или тел.

Получаването на дипломите ще става на определените дати във времето от 10 до 12.30 ч. и от 13.30 до 16  ч.

График и място за получаване на дипломи:

 за завършили студенти, административно обслужвани от инспектор от отдел „Учебен“ в сграда Ректорат – в 11 ауд., вход от северната страна на сграда Ректорат (ул. „Цар Асен“  24) – виж график;

–          за завършили студенти, административно обслужвани от инспектор от отдел „Учебен“ в Нова сграда – във фоайето до книжарницата на Нова сграда, срещу барчето (бул. „България“ 236) – виж график.