post

Драги участници в състезанието „Пътешествие в биологията”,

За вашата подготовка, представяме примерни задачи за двата етапа на състезанието с решение към всяка от тях.

Примерни задачи за първия, индивидуален етап на ученическото състезание (PDF)

Примерни задачи за втория отборен етап на ученическото състезание (PDF)

За учителите – ръководители на отбори, е организиран обучителен курсИновативни стратегии и подходи за успешно прилагане на новите учебни програми по Биология и здравно образование в 9. и 10. клас”.

На учителите ще бъде издаден сертификат за участие в обучителния курс с присъждане на 1 кредит.