post

ОФИЦИАЛНОТО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ
НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРЕЗ 2019 Г. БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ ОТ ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 04.04.2020 Г. (СЪБОТА) ОТ 10.30 Ч. В СПОРТНАТА ЗАЛА НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – бул. България, № 236
A.

Необходимо е абсолвентите да се явят от 9:00 до 10:00 ч., за да получат абсолвентска тога (срещу подпис и представен документ за самоличност) и да заемат местата в залата. Тогите се връщат след приключване на церемонията.

Важно!!! Всички абсолвенти (включително дипломираните на 07.02.2020 г.) трябва да подпишат дипломите си най-късно до 27.03.2020 г. при инспекторите в Учебен отдел.