post

На 07.02.2020 г. ще се проведе държавен изпит, за студенти от всички специалности на Биологическия факултет, семестриално завършили през 2019 и предходни години.

Молби за явяване се подават в Учебен отдел до 05.02.2020 г..