post

На 17.05.2019 г. в зала Компас ще се проведе обучение на тема „Основи на безопастността и здравето при работа“ (pdf ). Участниците ще получат сертификати за проведеното обучение. Регистрация от 9.30 ч. в зала Компас.

Заявки за участие можете да подадете на адрес
https://otgovori.info/zayavka-pu/ или чрез попълване на word документ (docx ) и изпращане на е:mail: d.ilieva@otgovori.info.