На 02.05.2019 г. от 18.30 ч. в 14 ауд. ще се проведе извънареден изпит по биогеография за студенти от всички специалности на Биологическия факултет. Преподавател: проф.дбн Димитър Бечев