Лекцията по дисциплина Микробиология във вторник 09.10.2018 г от 10.30-12.40 часа се отлага! Отработването на занятията ще бъде уточнено допълнително!