post

ОУ „Стоян Михайловски“, град Пловдив търси учител по „Биология“, „Химия“ и „Човекът и природата“

За информация: С.Костадинова, тел. 0897 525502

 

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Първомай, община Първомай

ДЛЪЖНОСТ: учител по английски език
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 07.09.2018г.
МЯСТО НА РАБОТА: ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Първомай
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
ОБРАЗОВАНИЕ: висше – бакалавър
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: филология, педагогика на обучението по …, учител по английски език
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: не
ДРУГИ: Комбинацията квалификация учител по английски език с учител по изобраз. изкуство, ИТ, биология или технологии и предприемачество е предимство.
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: неопределено време
РАБОТНО ВРЕМЕ: пълно