post

Биологическият факултет обявява допълнителен прием на кандидат-студенти по следните специалности: (PDF )

Биология, редовно и задочно обучение
Екология и опазване на околната среда
Приложна и индустриална екология
Биоинформатика
Биология и химия