post

Проект „От идеята до парите“ (PDF)

Проект “От идеята до парите“ по схема “Подкрепа на предприемачеството“ на ОП “Развитие на човешките ресурси“ с водеща организация “Андолито Консулт“ЕООД-Пловдив и партньор “НТС-Инженеринг“ЕООД-Пловдив стартира от 01.06.2018г. и цели да бъдат  обучени по част от професията “Сътрудник в малък и среден бизнес“ 110 лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност, в т.ч. младежи до 29г., безработни, не активни и /или работещи, без собствен бизнес. Те ще бъдат подкрепени по проекта чрез 40 часа  индивидуални безплатни консултации по изготвяне на бизнес-план,документи за вписване на нов търговец и/или заявление за финансов инструмент.
В дейност II ще бъдат обучени 72 души, разделени в 12 групи по 6 души по специалността “Малък и среден бизнес“-180 уч.ч. в Дом на науката и техниката-Пловдив, от ЦПО към „НТС-Инженеринг“ ЕООД-Пловдив. След завършване на обучението и  успешно полагане на изпит и защита на бизнес-план, курсистите ще получат Удостоверение за професионално обучение ,обр. 3-37 на МОН.

За включване в обучението и допълнителна информация:
„НТС-Инженеринг “ЕООД-Пловдив, Дом на науката и техниката-Пловдив, ул.“Гладстон“ 1
инж. Атанас Куюмджиев
0886/292848
nasko@hst.bg