МОЛЯ, до 01.06.2018
да бъде предоставен График за изпитна лятна сесия за текущата уч.2017/2018 г.
В противен случай съответния курс няма да има обявени дати за изпити.