post

На 26.05.2018 от 10.00 часа в 15 ауд.на Биологически факултет – Поправка за изпит по Биохимия

преподавтел проф.Илиев

за задочно обучение, специалности Екология и опазване на околната среда и Биология, както и условен за четвъртокурсници