post

Юбилейна студентска научна конференция „Екологията – начин на мислене“ 10

ЮБИЛЕЙНА  СТУДЕНТСКА  НАУЧНА  КОНФЕРЕНЦИЯ „ЕКОЛОГИЯТА – НАЧИН НА МИСЛЕНЕ“  10

1 ноември 2018 г.

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

Биологически факултет, 15 аудитория

Специализиран сайт –  http://web.uni-plovdiv.bg/ecology/ENM/

Фейсбук страница –  https://www.facebook.com/ENMPU/