post

Оценки от I етап на състезанието „Пътешествие в биологията“

Ученици, които са забравили входящия си номер, могат да проверят оценките на тел.: 032 261 566 и 032 261 525

Галерия – https://www.facebook.com/biologyfaculty/

Програма на ученическото състезание „Пътешествие в биологията“ 

Допълнителни указания за участниците в състезанието

Важно!   За регистрацията на участниците ученическото състезание „Пътешествие в биологията”

 За първия, индивидуален етап на състезанието, е необходимо всеки ученик да представи на квесторите документ за самоличност (лична карта). Всички ученици, които са заявили своето участие в първия етап, следва да се регистрират в деня на състезанието, в 9.00 – 9.30 ч., във фоайето на Биологическия факултет на ПУ „П. Хилендарски”.

За втория, практически етап на състезанието, всички отбори, заявили своето участие, трябва да бъдат в 12. 15 ч. в 14-та аудитория на Биологическия факултет. В същата аудитория ще се изтеглят практическите задачи и отборите ще бъдат разпределени по лаборатории в Биологическия факултет.